UM

 

PRIRODA DUŠE

MOŽDANI TALASI

LOKACIJA OKULTNE MOĆI U MOZGU

MEDITACIJA ZA ASTRALNU PROJEKCIJU

ASTRALNI SLUH

ZALUTALI SERVITORI I MEDITACIJE

HIPNOZA

SAMOHIPNOZA

BIOELEKTRIČNA TEHNOLOGIJA I TAMNE NAUKE HIPNOTIZMA

PIROKINEZA

TELEKINEZA

AMNEZIJA PROŠLIH ŽIVOTA; I KAKO OVO UTIČE NA SADAŠNJI ŽIVOT

MOĆ

ABSORBCIJA I USMERAVANJE ENERGIJE

REGRESIJA PROŠLIH ŽIVOTA

NESVAKIDAŠNJE MOĆI I DRŽANJE JEZIKA ZA ZUBIMA

NAPREDNA TEHNOLOGIJA I UM

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home