Zvezda Astarot/Mer Ka Ba Meditacija
Od
Azazela i Tota

 

Sedni udobno, po mogućstvu sa prekrštenim nogama, ali i sedenje u stolici je takođe u redu dokle god držiš svoju kičmu pravo. Uđi u stanje transa. Trebao bi odvodjiti par minuta da očistiš svoju auru pre nego što kreneš sa ovom vežbom. Ova meditacija se izvodi u 18 daha. Klikni ovde za informaciju o ovoj meditaciji.

 

 

Zamisli sebe unutar dve piramide. Standardna meditacija se radi sa belo-zlatnom energijom unutar piramida, ali možeš promeniti boje kad stekneš više iskustva i kada naučiš kako da rukovodiš energijom boja. Belo-zlatna je najmoćnija energija. ¹

 

1.

 

Neka tvoji palčevi dodiruju kažiprste, udahni brojeći do 6;

Zadrži dah brojeći do 6

Izdahni brojeći do 6, i vibriraj bilo naglas ili u sebi:
S-S-S-S-A-A-A-H-H-H-H; u jednom dugom izdahu dok vizualizuješ obe tvoje piramide kako se pune brilijatno belo-zlatnom svetlošću.

 

2.

 

Neka tvoji palčevi dodiruju srednje prste, udahni brojeći do 6;

Zadrži dah brojeći do 6

Izdahni brojeći do 6, i vibriraj bilo naglas ili u sebi:

T-T-T-T-A-A-A-H-H-H-H; u jednom dugom izdahu. Nastavi da puniš piramide sa intenzivno blještavom i moćnom energijom.

 

3.

 

Neka tvoji palčevi dodiruju domale prste, udahni brojeći do 6;

Zadrži dah brojeći do 6

Izdahni brojeći do 6, i vibriraj bilo naglas ili u sebi:

N-N-N-N-A-A-A-H-H-H-H; u jednom dugom izdahu. Nastavi da puniš piramide sa intenzivno blještavom i moćnom energijom.

 

4.

 

Neka tvoji palčevi dodiruju male prste, udahni brojeći do 6;

Zadrži dah brojeći do 6

Izdahni brojeći do 6, i šišti (jedan dugačak ’S’ zvuk za izdah):

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S; u jednom dugom izdahu. Nastavi da puniš piramide sa intenzivno blještavom i moćnom energijom.

 

5.
MKB Fifth

 

Opet, neka tvoji palčevi dodiruju kažiprste, udahni brojeći do 6;

Zadrži dah brojeći do 6

Izdahni brojeći do 6, i vizualizuj obe tvoje piramide kako se pune brilijatno belo-zlatnom svetlošću.

Nema potrebe za vibriranjem u ovom koraku.

 

6.
MKB Sixth

 

Neka tvoji palčevi dodiruju srednje prste, udahni brojeći do 6;

Zadrži dah brojeći do 6

Izdahni brojeći do 6, i vizualizuj obe tvoje piramide kako se pune brilijatno belo-zlatnom svetlošću.

Nema potrebe za vibriranjem u ovom koraku.

Od sad pa nadalje, sa svakim dahom kroz meditaciju, ti ćeš upijati i zamišljati energiju kako ulazi na oba kraja kroz cev za disanje istovremeno.

 

Cev za disanje se produžava za dužinu jednog dlana (mereno prema dužini tvog sopstvenog dlana) iznad vrha tvoje glave, i nadole kroz svih sedan čakri i završava se za dužinu jednog dlana ispod tvoje prve čakre koja se nalazi na kraju repa kičme. Kda stojiš, onda se produžava za jednu dužinu dlana ispod tvojih stopala.
Tvoja cev je onoliko široka koliko krug stvoren kada palčevima dodirneš srednji prst i ona se sužava u mali piramidalni oblik na oba kraja. Cev je transparentna kao staklo.

Sledeće tri ilustracije ispod su bez piramide zbog jasnoće. (Ti bi trebao da uvek vizualizuješ sebe unutar piramide tokom cele vežbe).

 

7.
MKB Seventh

 

Neka tvoji palčevi dodiruju domale i male prste, kažiprst i srednji prst su ispruženi kao na slici sa leva, udahni i udiši u sebe energiju dok brojiš do 6, zamišljajući brilijantno belo-zlatnu svetlost kako ulazi u cev kroz oba kraja istovremeno kako bi se srela između tvoje druge i treće čakre.

Zadrži dah brojeći do 6.
Svetlost formira sferu veličine grejpfruta.

Izdahni brojeći do 6 i zamisli sferu kako još više sija energijom.

 

8.
7

 

Zadrži svoje palčeve dodirujči domale i male prste, kažiprst i srednji prst su ispruženi kao na slici sa leva, udahni i udiši u sebe energiju dok brojiš do 6, zamišljajući sferu kako povećava veličinu dok ne dosegne početak grudnog koša i vrh tvoje pubične kosti.

Zadrži dah brojeći do 6.

Izdahni brojeći do 6 i zamisli sferu kako još više sija intenzitetom.

 

9.
7

 

Nastavi da držiš svoje palčeve dodirujči domale i male prste, kažiprst i srednji prst su ispruženi kao na slici sa leva. Udahni i udiši u sebe energiju dok brojiš do 6, zamisli sferu kako blješti i povećava svoju koncentrovanu moć.

Zadrži dah brojeći do 6, vizualizujući i osećajući sjaj, intenzitet i moć sfere.

Izdahni brojeći do 6,  zamišljajući kako sfera postaje sve sjajnija i sjajnija, i sve moćnija i moćnija.

 

10.
7

 

Zadrži svoje prste u poziciji prikazanoj sa leve strane, udahni i diši u sebe energiju brojeći do 6. Sfera dostiže svoju maksimalnu koncentraciju, ona se pali, menjajući boju u belo/električno plavi plamen i pretvara se u brilijantno sijajuću poput zlata slično onoj od Sunca.

Skupi usne da bi dunuo.

Duni na izdahu brojeći do 6. Dok duvaš, zamisli sferu kako se širi oko celog tvog tela.

Manja sfera još uvek ostaje, i više je koncentrovana i svetlija od veće. (Zamisli sebe kako duvaš sferu).

 

11.
7

 

Zadrži svoje prste u poziciji prikazanoj sa leve strane, udahni i diši u sebe energiju brojeći do 6. Vizualizuj i oseti energiju kako ulazi u tvoju cev za disanje na oba kraja i kako se koncentriše u manjoj sferi i kako se širi u veću sferu.

Zadrži dah brojeći do 6.

Izdahni brojeći do 6 i zamisli kncentrovanu energiju kako nastavlja da se širi u veću sferu čineći je još moćnijom. U ovom koraku, više no očekivano videćeš manju sferu kako počinje da se okreće. Može da se okreće u oba pravca. Zamisli okretanje i nastavi sa tokom.

 

Koraci 12. i 13. su isti kao korak 11.
(Nastavi da okrećeš sferu)

 

14.

 

Za muškarce, stavi svoj levi dlan na vrh tvog desnog dlana, oba licem na gore.Za žene, postavi tvoj desni dlan na vrh tvog levog dlana oba sa licem na gore.


Na početku udisanja pomeri manju sferu do svoje četvrte čakre (kao što je prikazano sa leve strane); udahni brojeći do 6.
Ovo je standardno jer je srčana čakra najmoćnija od svih čakri. Sa iskustvom, moći ćeš da pomeriš kuglu na koju god čakru izabereš. Ovo uključuje 8-mu čakru takođe. (Pogledaj ilustraciju sa desne strane).

 

15.

 

Udahni brojeći do 6 i reci sebi u svom umu "JEDNAKA BRZINA"


Dve piramide će početi da se okreću u suprotnim pravcima. Gornja piramida će se okretati suprotno od kazaljka na satu; a donja kao kazaljke na satu.


Skupi svoje usne i duni kao što si učinio ranije, brojeći do 6, okrećući i osećajući okretanje piramida u suprotnim pravcima. Okretaće se ¼ brzine svetlosti. Okretanje se oseća kao pulsirajuća senzacija.

spin

 

 

16.

 

Udahni brojeći do 6 i reci sebi u svom umu “POLOVINA BRZINE SVETLOSTI“

Skupi svoje usne i duvaj brojeći do 6, okrećući i osećajući okretanje svojih piramida u suprotnom pravcu. One će se kretati ½ brzine svetlosti.

 

17.

 

Udahni brojeći do 6 i reci sebi u svom umu “TRI ČETVRTINE BRZINE SVETLOSTI“


Skupi svoje usne i duni opet.


Dok se približavaju ¾ brzine svetlosti, pljosnati disk lociran uspod tvog pupka će se pojaviti i proširiti na daljinu od oko 17 metara u prečniku. Zamisli ovo kao Sombrero Galaksiju kao što je prikazano na ilustraciji sa desne strane.


Nastavi da duvaš snažno i oseti brzinu diska kako se uvećava i uravnotežuje.

 

18.

 

Udahni brojeći do 6 i reci sebi u svom umu “BRZINA SVETLOSTI“


Zamisli svoj disk i piramide kako se okreću toliko brzo (brzina svetlosti je 300,000 kilometara u sekundi) da isijavaju intenzivnu belu svetlost i energiju, zadrži dah brojeći do 6 i duvaj brojeći do 6. Ovo će stabilisati disk.


Veoma je preporučljivo da se ostane u meditaciji, meditirajući na energiju jedno 5-15 minuta posle vežbe, koncentrišući i osećajući pulsirajući osećaj diska.

 

 

Model: Sema-Tawy-Tefnakht, Minister of Pharaoh Psanatik I of Dynasty XXVI; 664 to 610 BCE.

¹ Belo-Zlatna energija, ona od sunca je neverovatno moćna. Za više informacija, pročitaj knjigu:
"Lost Secrets of the Sacred Ark, Amazing Revelations of the Incredible Power of Gold by Laurence Gardner. Published London : Element, ©2003.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home