Vazduh

 

Karakteristike Vazduha:
Ljudi sa izraženim elementom vazduha imaju sposobnost da budu objektivni, nepristrasni, i bezosećajni. Intelektualni su, uživaju u spontanosti, brzo im sve dosadi, veoma su komunikativni. Vazduh  je najdruštveniji od svih elemenata. Ljudi sa dominantnim vazduhom su obično brzopleti i brzi u svojim pokretima. Mogu biti izuzetno nepraktični. Vazduhu nedostaju osećaji i emocije. Vazduh je čist intelekt. Ovi ljudi mogu lako da se prilagode raznim situacijama. Mogu imati previše aktivan um, žive u svojim glavama, svestrani su, i gospodari ničega. Vazduhu nedostaje dubina. Izreke poput ’’u oblacima’’, ’’hladne glave’’ jesu primenjive kod elementa vazduha. Neravnoteža od prevelike količine vazduha stvara nervozu, nedostatak planiranja, bezglavost, ekstremno osećajan temperament i uzrokuje nervno iscrpljenje.

NEDOSTATAK vazduha čini osobi veoma teško razdvajanje jer ima tendeciju ka previše emotivnom vezivanju. Ljudi kojima nedostaje vazduh se previše vezuju za druge. Mogu biti previše emotivni, imati nasilne reakcije, i veoma im je teško da budu objektivni.  Takođe im može biti teško pri prilagođavanju na nove situacije. Emocije često dominiraju u osobi koja ima nedostatak elementa vazduha. Mogu postati opsednuti. Vazduh je komunikativan, intelektualan princip.

INVOKACIJA VAZDUHA:
Sedite mirno i uđite u osrednji trans. Sada, zamislite se u vazduhu. Osetite lakoću i udišite vazdušni element. Važno je da zamislite sebe kako postajete sve lakši i lakši i vazdušasti. Zamislite kako vam telo postaje lakše, lako poput samoga vazduha do momenta kada više ne osećate telo. Osetite kako lebdite. Radite ovo tokom sedam udisaja I SAMO SEDAM UDISAJA! NE RADITE VIŠE! MOŽETE URADITI I DO 2-3 UDISAJA, ALI NE VIŠE OD SEDAM!

Postoje dva načina za ovu vežbu:

  1. Možete izdahnuti vazduh nazad u eter nakon svakog udisaja i čak izdahnuti ga još malo nakon svih sedam udisaja (Ovo je sigurniji način) ILI
  2. Možete zadržati vazduh. Sa zadržavanjem elemenata, napredovaćete brže, razumećete kako svaki element se oseti i utiče na vašu sposobnost da ovladate svakim elementom, ali zapamtite – ovo nije za sve. Bolje je da idete sporije i koristite oprez. Zapamtite da uvek koristite zdrav razum.

Nakon nekih 12-24 časa, sedite mirno i meditirajte par minuta na to kako se osećate nakon invokacije vazduha.

Vazdušni element se koristi u ritualima kako bi pobudio haos. Vazduh može da vam previše stimuliše nervni sistem dok se ne naviknete, stoga je važno da idete polako. Invokacija vazduha se koristi za levitaciju.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home