Treće Oko

3 oko

 

 

Treće Oko je direktno povezano sa 6-om čakrom i pineal žlijezdom. Locirano je na sredini čela iznad obrva i zajedno sa 6-om čakrom i pineal žlijezdom postavlja psihičko mjesto duše.
Kod normalne osobe, pineal žlijezda je atrofirana i ne aktivna. Ljudi su stoljećima bili odsječeni od meditacija moći gdje energija cirkulira koja je potrebna kao krv, puno dijelova ljudske duše je prestao funkcionirati. Još jedan tužni rezultat kršćanstva.

Treće oko sadrži posljednja tri čvora. Kad se ti čvorovi  otvore, i energija bude tekla, krunsku čakru je lako otvoriti. Treće oko sadrži astralni vid. Kroz treće oko, astralne slike se prenose u mozak. Treće oko je također važno u telepatiji i utjecanju na druge. Pronašla sam da upravljanje voljama drugih kroz energiju, misaona energija bi se jako trepala usmjeriti u treće oko druge osobe, iako ne može biti viđena. Treće oko je osetljivo na usmjeravanje energije.

Treće oko, zajedno sa 6-om čakrom kontrolira vid, sinuse i kožu. Sa trećim okom možemo vidjet aure, proricati i vidjeti energiju. Pineal žlijezda i 6-a čakra su iza trećeg oka.

Treće oko je prednji dio 6-e čakre. 6-a čakra je gdje se ida i pingala zmije susreću. Kad kundalini dosegne 6-u čakru otvara zadnja tri čvora. Bljesak svijetla se obično iskusi kad se ovo dogodi.  Otvaranje trećeg oka je veliki korak u svjesnosti.
dagr dagr2

 

 

O Dagr/Dagaz Runi i njenoj povezanosti sa 6-om čakrom i trećim okom:

Dagr/Dagaz Runa korespondira sa znakom Svijeta u tarotu. Svijet označava kompletnost. Kad dosegnemo do 6-e čakre, 7-a je ne izbježna. To je ujedinjenje ide i pingale. Dagaz je također runa mjeseca, a mjesec predstavlja 6-u čakru i treće oko. Dagr/Dagaz je runa kompletnosti.
«Ova Runa se može povezati sa spiritualnim kamenom mudraca. U seksualnoj alkemiji, Dagaz je trenutak orgazma u kojem se cilj ispunjuje. Koristan je u svakom radu «alkemijskog» tipa, bilo da su praktična ili koja se tiče svijesti.» ¹

Otvaranje Trećeg Oka

Artwork: "Female Head" by Lenardo, 1508
¹ Teutonic Magic by Kveldulf Gundarsson

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457