Rotacija Elemenata

 

Rotacija elemenata je veoma napredna. Trebalo bi da ste adept pri cirkulisanju energije kroz čakre. Jedan od najvažnijih koraka u naprednim meditacijama jeste cirkulisanje elemenata kroz svaku od čakri. Ovo je veoma napredno i radi se nakon kondenzacije elemenata u čakru kojom vlada, i onda cirkulišući je. Radite na ovladavanju svakog. Trebalo bi definitivno da OSETITE element- npr., sparno toplo za vatru, ledeno hladno za vodu, težinu za zemlju, i lakoću za vazduh. Suština je topla do vruće. Ovo je veoma napredno i trebalo bi da ga pokušavaju samo iskusni praktikanti.

Ovo će obezbediti važan osnov za naprednije radnje koje ću uskoro postaviti ovde.

Drevni su koristili godišnja doba kako bi olakšali svoj rad. Ovo je deo od četiri tačke. Leto je toplo i meditacija i invokacija vatre je lakša početnicima. Samo se pobrinite da imate mesto gde ćete se rashladiti. Proleće je dobro vreme za rad sa vazduhom, jesen je odlična za zemlju, i zima je dobra pri radu sa vodom, jer je hladno.

Sledeći korak bi trebao da bude kombinacija elemenata, poput cirkulisanje vode nakon cirkulisanja vatre i nakon toga cirkulisanje suštine. Ovo je izuzetno moćno.

Mesec u rastu i pun mesec deluju transformišući užarene zrake sunca u element vode. Energija iz oba Sunca i Meseca trebala bi takođe biti invocirana i cirkulisana.

Na primer - rotacija elementa vatre

  1. Udišite element vatre u čitavo svoje telo.
  2. Kondenzujte vatru u malu lopticu unutar svoje korene čakre.
  3. Sada, usmerite lopticu u svoju sakralnu čakru, pa u solarnu čakru, grlenu čakru, u treće oko, krunsku čakru i onda iz svoje krunske čakre u svoju šestu čakru iza trećeg oka i na zadnji deo glave- kroz zadnju šestu čakru i ka dole duž kičme kroz svaku svoju čakru. Idite polako sa ovim, spaljujući svaku svoju čakru temeljno. Ovo je veoma ojačavajuće i pročišćavajuće.                                                                                     
  4. Kada ste završili, ili usmerite vatrenu loptu u svoju korenu čakru ili je izbacite kroz solar pleksus čakru.

Uradite isto i sa drugim elementima, uključujući suštinu. Radeći ovo sa chijem ili pinealnim izlučevinama je takođe veoma moćno i prijatno.

U početku, trebalo bi da radite i ovladate s jednim elementom po meditaciji. Vatra se takođe može invocirati iz sunca- što toplije sunce, to bolje.

 

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home