Razdvajanje Duše

 

Ove meditacije su izuzetno napredne i mogu biti opasne novim ljudima. Trebalo bi da imate iskustva u meditaciji, manipulaciji energije, invokaciji elemenata i u razumevanju toga što radite na astralnom nivou.

 

Kako biste započeli sa bilo kojom od ovih meditacija, morate biti potpuno opušteni. Ukoliko ste ometani od drugih, glasnih zvukova, zvonjave telefona, posetioca ili bilo čega drugo, uključujući dodirivanja životinja može biti opasno.

 

MEDITACIJA NA AURU:

 1. Kako biste opazili i osetili svoju auru: proširite svest izvan svog fizičkog tela nekoliko centimetara i osetite energiju aure.
 2. OSETITE svoju auru i meditirajte na nju nekoliko minuta.
 3. Širite i skupljajte svoju auru.
 4. Udišite energiju u svoju auru i onda je izdahnite izvan nje.
 5. Ukoliko osećate da ste spremni, možete invocirati svaki od elemenata u svoju auru. Ovo treba raditi polako, ne više od sedam udisaja za početak. Najbolje je raditi sa jednim elementom na dan.
 6. Meditirajte na osećanje svakog elementa nakon njegove invokacije u svoju auru.
 7. Ukoliko se osećate neprijatno, samo izdahnite elemenat napolje.

 

MEDITACIJA NA SVETLOSNO TELO:

 1. Svetlosno telo se može osetiti širenjem svoje svesti na energiju unutar svoga tela. Ovo se može osetiti.

  lightb

 2. OSETITE svoje svetlosno telo i meditirajte na njega.
 3. Udišite energiju u svoje svetlosno telo i onda je izdahnite van njega.

 

MEDITACIJA NA MENTALNO TELO:

 1. Koncentrišite se unutar na svoju svest. Ovo je vaše mentalno telo.
 2. Gde god usmerite svoju pažnju, to vam je mentalno telo. Kada proširimo svoju svest, širimo ovaj aspekat naše duše.
 3. Meditirajte na to da ste svesni svog mentalnog tela.

c2

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home