Pripremna Meditacija za Invokaciju Elemenata

 

Da bi zaista postao adept, neko mora savladati elemente. Ovo je takođe poruka Tarot karte Mag. Morate biti zdravi da bi ste invocirali elemente. Za one od vas koji želite da radite polako, ove pripremne meditacije mogu da pomognu:

 

Za Vatru:

  1. Sedite spokojno i opustite se.
  1. Zamislite veliku vatru. *Čujte* pucketanje i *ostetite* toplotu, onda *omirišite* vrelinu.

Radite ovo 5 minuta.

 

Za Vodu:

  1. Sedite spokojno i opustite se.
  1. Zamislite sebe kako gazite kroz vodu. Ovo može biti jezero, reka ili okean. *Osetite* vodu, *oslušnite* vodu i *omirišite* vodu, kao da ste zaista tamo.

Radite ovo 5 minuta.

 

Za Zemlju:

  1. Sedite spokojno i opustite se.
  1. Zamislite sebe kako hodate bosonogi po zemlji. Najbolje bi bilo kada bi ste mogli sebe da zamislite kako hodate po zemlji neke njive jer je ovo jako blisko elementu zemlje. *Osetite* zemlju pod svojim bosim nogama i *osetite* svež povetarac kroz vazduh i *omirišite* zemlju.

Radite ovo 5 minuta.

 

Za Vazduh:

  1. Sedite spokojno i opustite se.
  1. Zamislite sebe kako hodate nasuprot vetru. *Osetite* duvanje vetra na vašoj koži i hukanje vetra u vašim ušima. *Omirišite* svež vazduh koji duva ka vama. Osetite svaki svoj korak dok hodate nasuprot vetru.

Radite ovo 5 minuta.

 

Sledeći korak za Vatru:

  1. Sedite spokojno i opustite se.

Zamislite sebe kako hodate kroz pustinju. *Osetite* pržeću vrelinu i suv topao vetar u žarkom okruženju. Osetite pesak pod svojim nogama i kako vaše telo postaje toplije.

Radite ovu vežbu od tri do pet minuta i nikako duže.

 

Sledeći korak za Vodu:

  1. Sedite spokojno i opustite se.

Zamislite sebe u hladnom okruženju. Osetite kako se smrzavate. Osetite hladan vetar na svojoj koži. Za vas koji poznajete sneg (neka braća i sestre žive u tropskoj klimi, tako da nisu svi iskusili sneg), zamislite sebe u snegu i ledu. Čujte škripu snega pod svojim nogama. Vi koji nikad niste iskusili sneg – jednostavno zamislite sebe u hladnom okruženju i upotrebite sva svoja astralna čula.

 Radite ovu vežbu od tri do pet minuta i nikako duže.

 

Šta gornje vežbe postižu:
Sem što idu u prilog jačanju vaših astralnih čula, ove vežbe će vas upoznati sa radom sa četri elemenata zemlje, vazduha, vatre i vode. Invociranjem ovih elemenata, možemo ojačati sebe do toga da možemo izdržati neverovatne količine toplote, hladnoće i ostale extreme. Invociranje i usmeravanje vatre je jako bitan aspekt pirokineze. Invociranjem elementa vatre, možete utopliti sebe ili elementom vode, ohladiti se ako okolnosti to zahtevaju. Invokacijom vatre su Tibetanski monasi bili u stanju da provedu noći njihove inicijacije u ledeno hladnim planinama, goli pod njihovim mokrim čaršavima u snežnoj oluji. Ujutru ako je inicijat prošao, čaršav je bio topao i suv a sneg i led su bili istopljeni oko njega.

Neke Satanističke Lože 1920-ih i 1930-ih u Nemačkoj koristile su element vatre za ubistva. Element kada je invociran i usmeren u žrtvu činio bi da krv žrtve bukvalno proključa.

Element vazduha kada se pravilno invocira, izaziva levitaciju. Kroz invokaciju i pravilno usmerenje elemenata, mi takođe možemo da utičemo i na vremenske prilike.

Osnova napredne magije je kroz kontrolu elemenata, ovo uključuje lečenje i sve aspekte magije, bele, crne i sive.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home