Meditacija na Sotonu

 

Većina nas je osjetila energiju Oca Sotone. Njegova energija je snažna i daje nam osjećaj samouvjerenosti i nekada veselja. Možemo meditirati na njegovu energiju i učiniti ju još snažnijom u našim životima. Radeći to, postajemo bliži Sotoni, stvarajući jacu vezu sa njim. Misli na svoje disanje ili bilo sto što radiš kada se opuštaš i isključi svoje misli. Osjeti njegovu energiju koja prolazi kroz tebe. Možeš vizualizirati njegov sigil ili bilo koji njegov simbol. Možeš također vizualizirati njegovo lice ako si ga ikada vidio. Ovo je najbolje raditi nakon rituala kada prizovemo Njegovu energiju.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home