Meditacija Dve Zmije


kaducej

 

 

Ova meditacija je data nekolicini članova JoS sveštenstva od strane Tot-a i Azazel-a.

 

1. Opustite se i udobno se smestite. Očistite svoju auru i čakre.

2. Vizualizujte svoju prvu čakru kako se pretvara u blistavu kuglu. Onda vizualizujte blistavi snop svetlosti kako se diže iz ove sjajne čakre. Snop svetlosti će se onda spojiti sa vašom drugom čakrom, isijavajući u blistavi sjaj. Radite ovo povezujući svaku čakru i osvetljavajući ih sve do krunske čakre. Možda ćete takođe hteti da povežete i vašu zlatnu čakru iznad svoje glave (ovo je po izboru).

3. Zamislite kako snop svetlosti uzima formu štapa. Vizualizujte kako se štap okreće. Vrtite ga brže i brže. Štap bi trebalo blistavo da sjaji .Sada, recite štapu da se vrti brzinom svetlosti.

4. Sada se opet fokusirajte na prvu čakru, koja sija u obliku lopte od  blistave svetlost. I iz ove čakre pojaviće se dve zmije. One će se kretati ka spolja baš kao na kaduceju (na slici), a zatim se vraćaju unutra da bi se međusobno povezale na drugoj (seksualnoj) čakri osvetljavajući je.

5. One se opet vraćaju spolja, pa unutra kako bi se povezale sa trećom (solarnom) čakrom, takođe je osvetljavajući.

6. Vraćajući se ka spolja, one tada ulaze u srčanu čakru i rade isto. Nastavljajte ovo celim putem do krunske čakre ili osme i devete.

7. Sada se vratite nazad i vrtite štap brzinom svetlosti.

8. Sada se vratite do zmija ako želite da uradite još jedno ponavljanje.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home