Meditacija na Duh

 

Osobine Duha u saglasnosti sa elementima jesu: volja je od vatrenog elementa, intelekt i memorija su od vazduha, svi aspekti osećaja su od vodenog elementa, i svi aspekti svesnosti što povezuju tri elementa jesu od elementa zemlje.

 

  1. Uđite u trans i koncentrišite se ka unutra na svoj duh, pokušajte da ga budete svesni i osetite svoj duh/astralno telo i meditirajte na njega.
  2. Meditirajte na svaki aspekat od gore navedenih elemenata u saglasnosti sa delovima svog duha.

 

Šta ova vežba čini:
Ova vežba je važna jer potstiče svaki aspekat vaše duše da izvodi magiju. Omogućiće vam da utičete na ove aspekte unutar sebe i takođe kada ovladate njima, unitar drugih. Na kraju ćete, sa vežbom naučiti kako da ih ojačate ili uklonite.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home