Invokacija Akaše/Suštine

 

  1. Uđite u dubok trans. Zamislite se u središtu beskonačnog prostora. Imaćete osećaj kao da lebdite. Ovde ne postoji ispod ili iznad ili strane. Ovaj beskonačni prostor ispunjen je sa najfinijom energičnom materijom, univerzalnim eterom. Eter je bezbojan, ali našim čulima on izgleda poput ultra-ljubičaste, skoro crno-ljubičaste boje, i ovo je boja kojom zamišljamo eteričnu materiju.
  2. Udišite akašu/eter, vizuališite kako ste okruženi crno-ljubičastom energijom kao što biste uradili pri udisanju energije i ispunite čitavo svoje biće sa njom tokom jedanaest udisaja.

Pri rađenju ove vežbe, morate imati na umu da ste jedno sa čitavim beskonačnim prostorom. Morate se osećati kao da ste potpuno odvojeni od sveta. Veoma je važno da se naviknete na ovo neobično stanje uma.
*Za ljude koji su upoznati sa crnim svetlima iz 1970tih i kako su osvetljavala florescente boje na posterima, ovo je boja koju biste trebali vizualisati jer je izuzetno moćna. Crna svetla su ultra-ljubičasta.
3.  Meditirajte na osećaj koji dobijete invokacijom ove energije oko 10-15 minuta.

’’Pomenuto je u teoretskom delu da elementi potiču iz akaša principa, kojim su dominirani i održavani u pravilnoj ravnoteži. Nakon dužeg vremena vežbi, mag koji je postigao rezultate sa elementima biće u stanju da kontroliše i najfiniji princip koji je astralni eter.’’

’’Čuli smo da je akaša primarni izvor, sfera svih uzroka. Bilo koji namerni uzrok, poput želje, misli, bilo koja imaginacija stvorena u sferi zajedno sa dinamičkim uverenjem jeste obavezana da bude realizovana uz pomoć elemenata, bez obzira na nivo ili sferu na kojima realizacija nužno mora biti izvedena. Ovo je jedna od najvećih magijskih misterija i univerzalni ključ magu, koji će shvatiti njegov doseg tek kasnije tokom svoga razvoja.’’
-Franz Bardon ’’Inicijacija u Hermetizam’’ © 1956

Eter (klasični element)
Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije.
(Upućeno nazad od Suštine (alhemija))

’’Eter jeste peti klasični element u staro-grčkoj filosofiji i nauci. Ovaj Grčki koncept čini se da potiče direktno od akaše, svog Hinduističkog duplikata. U Grčkim doktrinama čini se da eter beše nebeska vatra, čista esencija gde bogovi su živeli i koju su pirili. U ovoj vezi, čini se da je eter zračna toplota poput ona od sunca, koja može da se rasprostranjuje u praznom prostoru. Grčka reč ’’aither’’ potiče od Indo-Evropskog korena aith- (’’goreti, sijati’’). Ovaj koren se pominje i u imenu Aithiopia (Etiopija), što znači nešto poput ’’spaljena zemlja.’’

’’Verovalo se jednom da je eter supstanca, koja je ispunjavala čitav prostor. Aristotel ga je uvrstio kao peti element (suština) po principu da priroda užasava se vakuma.’’

Oliver Nicholson ističe to da, nasuprot poznatijem širećem eteru 19og veka, stariji koncept klasičnog etera imao je tri osobine. Među ovim karakteristikama, klasični eter imao je ne-materijalnu osobinu, bila je da je ’’manji od sprovodnika vidljive svetlosti’’, i bio je odgovoran za ’’stvaranje metala’’ zajedno sa potsticanjem razvoja svih tela.

[1]’’Robert Fludd tvrdio je da je eter od osobine koja beše ’’profinjenija od svetlosti’’. Fludd citira 3će vekovni pogled Plotinusa, kojim opisuje eter kao prodirućim i ne materijalnim. ’’

’’[2]’’Drugi pogledi iz 1800tih, poput James Clerk Maxwella, Lord Kelvina, i Nikole Tesle,  naginjali su ka tome da eter je više sličan, zapravo da je bio elektromagnetno polje.’’’

’’U modernoj fizici, mračna energija je ponekad nazivana suštinom zbog svoje sličnosti sa klasičnim eterom.’’

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home