Čitanje Tuđih Misli i Ulaženje u Njihove Umove

 

  1. Uđi u trans
  1. Invociraj element etera/akaše
  1. Koncentrišite se na *duh* osobe koju želite da pročitate. Samo se uskladite i duh će se pojaviti vama

 

Pronašla sam u ovoj vežbi, duh je svetlostno telo duše u mom iskustvu; bilo je isto kao i oblik osobe, kao polje energije aure ispunjeno svetlošću. Ovo je drugačije od astralnog tela koje odražava fizičko, sa jasnom glavom, očima, licem i tako dalje. Duh je samo telo svetla i kod nekih osoba, je tamnije. Ovo je moje lično iskustvo sa ovom tehnikom i treba se koristiti samo kao vodič.

 

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home