Cirkulacija Energije 

ce

 

Ova meditacija je najmoćnija. Koriste ju majstori borilačkih vještina i napredni meditanti. Omogućava praktikantu da osjeća, kontrolira i usmjeri energiju. 
Budite strpljivi. Vjerojatno ćete trebati 15 minuta do pola sata da se pripremite za početak. Ali, sve je individualno. U početku, za većinu ljudi, energija će se kretati sporo kao sirup, ali ovo varira ovisno o razvoju u prošlim životima. Normalno, ponavljanje meditacije će ju ubrzati i moći ćete ju usmjeriti po volji. 
Ova vježba se više oslanja na OSJEĆAJ nego na vizualizaciju. 

 1. Koncentriraj se na krunsku čakru. Sjedi 3-4 minute i meditiraj na tu čakru. Možeš imati osjećaj gmizave senzacije. To je normalno. Kada pojedinac napreduje, slijedi intenzivan osjećaj blaženstva. Također možeš osjetiti pritisak na tom mjestu. 
 1. Sada se koncentriraj na treće oko. Meditiraj na svoje treće oko par minuta. Osjećaj pritiska je normalan. 
 1. Pomjeri svoju koncentraciju na grlenu čakru i napravi isto kao i sa dvije čakre iznad. 
 1. Pomjeri svoju koncentraciju na srčanu čakru i fokusiraj se na par minuta. 
 1. Koncentriraj se sada na solar pleksus čakru i napravi isto. 
 1. Slijedi i druga/sveta čakra – napravi isto. 
 1. Sada se koncentriraj na područje ispod svoje međice. To je između rektuma i mošnja kod muškaraca, i između rektuma i vagine kod žena. To je moćna točka. Vizualiziraj energiju da svijetli kao sunce na tom mjestu. 
 1. Pomjeri energiju u baznu čakru i meditiraj 3-4 ili vise minute na tu čakru. 
 1. Sada usmjeri energiju gore uz kralješnicu u drugu/svetu čakru (to je druga čakra locirana na kralješnici – u prvoj cirkulaciji koncentrirali smo se na čakre sprijeda, sada podižemo energiju odzada). 
 1. Nastavi raditi isto, usmjeravajući energiju gore u svaku čakru, jednu po jednu, lociranu na kralješnici dok ne dođeš do krune. 
 1. Ovaj put možeš usmjeravati energiju bez pauza, mičući ju prema dolje s prednje strane kroz svaku čakru dok ne dođeš do međice gdje staneš i usmjeriš energiju gore kroz kralješnicu i čakre.

 

Nastavi cirkulirati energiju koliko god želiš. Ova vježba će ti omogućiti da kontroliraš i usmjeravaš energiju. Ovo je osnova svake moći. Napravit ćeš umnu vezu gdje si sposoban koncentrirati se i energija će teci. Ovo se može koristiti za izlječivanje, jačanje ili drugo.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home