Čakre

 

Čakre su moćni energetski centri duše. Svaka pojedinačno ima posebnu funkciju i određene moći. Zdravstveno stanje naših čakri utiče na naše fizičko i mentalno zdravlje. Postoji nekoliko različitih delova duše, čakre su jedan osnovni deo. Postoje sedam osnovnih čakri koje se nalaze duž kičme i one su najmoćnije. Šest manjih, ali podjednako moćnih čakri nalaze se na svakoj strani kukova, ramena, i slepoočnica.

Najmoćnije od ovih jesu čakre ramena. Čakre deluju tako što nam ojačavaju dušu sa energijom. Ovih trinaest čakri su ključne za život. Niko ne može da živi bez njih.
Sedam čakri duž kičme jesu ’’sedam pečata’’, o kojima je pisano u Hrišćanskoj biblijskoj knjizi ’’Otkrovenja’’. Ovo su ’’sedam svetiljki vatre što gore pred tronom Boga.’’ U mnogim grimoarima i drevnim tekstovima, tajna reč za ’’čakru/e’’ jeste ’’Bog/ovi’’. Na primer, reference određenim ’’rečima moći’’ što ’’gospodare bogovima’’.

Autori Jevrejsko/Hrišćanske Biblije razvratili su i iskvarili svo duhovno znanje u pokušajima sistematičnog odstranjivanja svega ovoga od naroda. Ovo znanje je držano i iskorištavano od strane ’’’odabrane’’ manjine kako bi oštetili čovečanstvo.

sumer thee of life

 

’’Drvo Života’’ prethodi Jevrejstvu/Hrišćanstvu hiljadama godina. ’’Drvo Života’’ jeste zapravo mapa ljudske duše. Deblo simbolizuje kičmu a grane predstavljaju 144, 000 nadija koji cirkulišu či/veštičju moć. Zmija viđena u kaduceji korišćena od strane Američke Medicinske Asocijacije i Veterinarske medicine predstavlja kundalini silu. Na žalost, ovaj najsvetiji simbol koji predstavlja lečenje na svim nivoima grozno je oskrnavljen i iskvaren od strane Jevreja/Hrišćana.

Takođe su oslovljavane kao ’’pečati’’ jer su neprijateljski vanzemaljci zapečatili ih čovečanstvu kako bi sprečili našu tekovinu božanskih moći i znanja. Odsećeni smo od duhovnog i astralnog sveta. Hiljadama godina pre, mi bili smo poput Bogova, dok zemlja nije bila napadnuta i dok nije izbio ’’rat u raju’’. Neravnoteže u ovoj energiji i blokade, zajedno sa rupama u auri izazivaju zavisnost od alkohola i droge, depresiju, nedostatak osećanja za druge i druge oblike života, uvredljivo ponašanje i mnoge druge stvari koje truju čovečanstvo.
13 Chakras2

 

Postoje 13 glavnih čakri, sa sedam koje se nalaze duž kičme kao najmoćnije; čakre na ramenima su blizu kičmenim čakrama u moći i čakre kukova i slepoočnica koje podupiru ove. Čakre slepoočnica, kukova i ramena čine ’’’Bedeme’’ ’’Hrama Solomona’’. 666 jeste Kabalističko merilo Sunca. Pravo značenje ’’Hrama Solomona’’ jeste HRAM SUNCA. ’’Sol’’ ’’Om’’ i ’’On’’ su sve reči za sunce. ’’Sol’’ je Latinska reč za Sunce i slična je Engleskoj reči ’’soul’’ što znači duša. ’’Om’’ je ime dato od Hindusa Duhovnom Suncu i ’’On’’ je Egipatska reč za Sunce.


Simbol trojstva čakri - čakri kukova, ramena i slepoočnica može biti viđen u karti Hijerofanta Velike Arkane u mnogim špilovima Tarota- simbolizovane skiptrom u rucu Hijerofanta.

Simbolizam Hrama Solomona jeste pravilno transformisana ljudska duša, ali je ukraden i i iskvaren od strane Jevreja i od njega je stvoren lažni Jevrejski lik, kao što je slučaj sa fiktivnim nazarećaninom, i gotovo svime u Jevrejsko/Hrišćanskoj Bibliji. Sunce predstavlja prosvetljenu, transformisanu, i ojačanu dušu.

 

Dijagram ljudske duše može se videti u sigilu Aštarot desno. Dve prave sa svake strane jesu stubovi pozitivne i negativne energije sa svake strane ljudske duše- crno i belo od yin i yang; simbol Venere simbolizuje srčanu čakru, elektranu duše. Petokraki Sigil Aštarot predstavlja pet elemenata, vatru, zemlju, vazduh, vodu, i suštinu invociranu u tri najvažnija čvora duše. Ovo ima veze sa Tarotom, Primetite AšTAROT  što je preuzeto od svog Drevnog Egipatskog porekla i užasno iskvareno u Jevrejske ’’Torah’’ ili ’’Pentateuch’’ i  ’’Pet Knjiga Mojsija’’’gluposti.

Ljudska duša je u obliku krsta sa jednakim stranama. Ovo je predstavljeno sa ’’Četiri Kvartala’’ ’’Četiri Pravca’’ i Četiri Krunisana Princa Pakla u ritualima.

Usmeravamo energiju kroz desnu ruku.

Svaka od sedam osnovnih čakri ima posebnu funkciju i moć. Sve čakre, osnovne i manje direktno utiču na organe tela pored kojih se nalaze. Ovo je recipročna veza u pogledu zdravlja, jer oboleli organ će uticati na moć čakre i obrnuto. Kundalini leži sklupčan pri dnu kičme ispod korene čakre koja se nalazi kod repne kosti. Kundalini leži uspavan dok nije stimulisan kroz moć meditacije ili u ređim slučajevima, ne podigne se kroz nesreću, bilo fizičku ili neku drugu vrstu traume.
Svaka čakra je u obliku malog levka, poput minijaturnog tornada. Čakre se uvek vrte sem kad ih osoba voljom ne zaustavi kao u nekim postupcima astralne projekcije.

Osnovni pregled sedam glavnih čakri:

PRVA, KORENA ČAKRA, ’’MULADHARA’’ ŠTO ZNAČI, ’’KOREN’’.

Osnovna/korena čakra poznata u Sanskritu kao ’’Muladhara’’ kontroliše creva, bešiku, niže debelo crevo, noge, i adrenalinske žlezde. Ova čakra je crvene boje. Element joj je zemlja, metal olovo, i vladana je planetom Saturn. Prvi je od tri čvora, druga dva se nalaze kod srca i kod šeste čakre iza trećeg oka. Ova čakra daje stabilnost i uzemljenje. Vlada opstankom i instinktima. Korena čakra daje nam volju za opstankom, našu osnovnu sliku-sebe, i osećaj sigurnosti. Bes i požuda potiču od ove čakre, otuda fraza ’’videti crveno’’.
Prve tri čakre su najuticajnije u radu sa crnom magijom.

 

DRUGA SAKRALNA ČAKRA (SVADISTHANA)

Sakralna čakra poznata u Sanskritu kao ’’Svadisthana’’ je takođe znana i kao seksualna čakra. Ova čakra je narandžaste boje i kontroliše seksualnu požudu, seksualne i reproduktivne organe, niži abdomen, i bubrege. Element joj je voda a metal gvožđe. Vladana je planetom Mars. Utiče na radost, zadovoljstvo, seksualnost, i kreativnost. Sakralna i solar pleksus čakra pojačavaju delovanje seksualne magije.

 

TREĆA SOLARNA ČAKRA (MANIPURA)

Solar pleksus čakra  poznata u Sanskritu kao ’’Manipura’’ jeste čakra volje. Ovo je odakle moć borbe proističe. Vlada sistemom za varenje, stomakom, pankreasom, i mišićima. Solar pleksus čakra je žute boje i vladana je Suncem. Element joj je vatra a metal zlato. Ovu čakru osoba koristi da nametne svoju volju drugima.

 

ČETVRTA, SREDIŠNJA SRČANA ČAKRA (ANAHATA)

Srčana čakra poznata u Sanskritu kao ’’Anahata’’ jeste elektrana duše. Vladana je planetom Venera, metal joj je bakar, a element vazduh. Ezoterički, vladana je Suncem, element joj je vatra, a metal zlato. Kontroliše ljubavne emocije, timus žlezdu, pluća, i srce. Kontroliše cirkulatorni sistem duše.

star of ishtar

 

Srčana čakra kada je potpuno osposobljena zrači Satanističkom osmokrakom Zvezdom Aštarot koju je Katolička Crkva oslovljavala kao ’’Sigil Zveri’’. Ovo povezuje svih 13 čakri. Krst sa jednakim stranama četiri kvartala (7 glavnih i ramene čakre) i X oblik energije što zrači ka čakrama slepoočnica i kukova. Ovo je krajnji cilj Magnum Opusa, i pod ovim se misli na citat:’’Svaki muškarac i žena je Zvezda.’’

Srčana čakra kada je potpuno osposobljena zrači Satanističkom osmokrakom Zvezdom Aštarot koju je Katolička Crkva oslovljavala kao ’’Sigil Zveri’’. Ovo povezuje svih 13 čakri. Krst sa jednakim stranama četiri kvartala (7 glavnih i ramene čakre) i X oblik energije što zrači ka čakrama slepoočnica i kukova. Ovo je krajnji cilj Magnum Opusa, i pod ovim se misli na citat:’’Svaki muškarac i žena je Zvezda.’’

Sada kao što znamo kao Satanisti, ’New Age’ pokret nije samo bez osnove, već mu nedostaje i mnoštvo znanja. Slušamo ovu neprekidnu poruku ’’ljubavi’’ konstantno, kako je srčana čakra ’’ljubavna’’ čakra saosećanja, samo-žrtvovanja, davanja, i sl. Ovo je obmana, obmana kako bi nas sprečili u spoznaji njene prave moći.

Srčana čakra je elektrana duše. Srčana čakra ima moć nad besom, hrabrosti, strahom, i snažnom energijom. Ova energija može biti eksplozivna. Element vatre vlada srcem i povećava adrenalin pri borbi ili bežanju. Srčana čakra je centar našeg napada i odbrane; ovim možemo napasti sa agresijom i poraziti neprijatelje. Srčana čakra pod voljom i kontrolisanim tehnikama disanja može ugrejati telo i odupreti se hladnoći. Kada usmerena, srčana čakra može nas ispuniti sa energijom, vitalnošću, neustrašivošću, i pouzdanjem.
Moćna srčana čakra omogućava nam da uživamo više u životu.

Ona je veza između viših i nižih čakri, kao što corpus callossum spaja obe hemisfere mozga. Više čakre deluju sa astralom; astralnim vidom i telepatijom, povezujući se sa drugima duhovno i prebacujući svoju volju, šaljući primajući telepatske poruke (3će oko), astralnim sluhom i komunikacijom (grlo) i astralnim znanjem i razumevanjem univerzuma (kurnska).

Niže čakre deluju sa zemaljskim radnjama- preživljavanje (korena), seksualnost, kreativnost (2ga) i volja, opiranje (3ća). Srčana čakra jeste gde imamo svoj životni cilj. Zato što je toliko važna, tu neprijatelj najčešće napada. Bogovi i Faraoni Drevnog Egipta se mogu često videti sa prekrštenim rukama preko svojih grudi. Ovo simbolizuje zaštitu najvažnije srčane čakre. Nazarećanin koji je neprijatelj čovečanstva je uvek prikazan raširenih ruku i mnoge slike sa devicom kurvetinom- ista stvar- otkrivajući srčanu čakru kako bi ljudi mogli biti duhovno zlostavljani.

U Srpskom jeziku, često smo čuli izreke ’’goruće srce’’ ’’ima srca’’ i tako dalje. Srčana čakra povezana je sa žarom osobe za životom, ciljevima, osećaju kontrole, samo-poboljšanju. Imati srce nisu izvrnuta učenja ’new age’ neznalica, već imati srce pri postizanju svojih najviših ciljeva, nagon koji vas gura ka najboljem što možete biti, entuzijazam i lična motivacija što nas gura napred, goruća ŽELJA. Ovako napredujemo i postižemo.

Poznati atletičari koji koji uspeju da budu među prvima na Olimpijskim igrama jesu oni koji su potpuno koncentrisani na svoj sport i trening i imaju goruću želju do tačke opsesije da uspeju na sam vrh. Oni imaju srce. Neprijatelj napada srce jer ovde se pokretajuća životna-sila, ambicija i elektrana duše nalazi. Posledice osiromašene srčane čakre jesu depresija, apatija (ne marenje ni za šta; ravnodušnost), samo postojanje a ne zapravo življenje, biti bezumni rob, razdvajanje od svih emocija i osećanja. Krajnji rezultat jeste samoubistvo ili smrt jer više ništa nije bitno.

Srčana čakra jeste sedište svih emocija kao i sedište naših ambicija i pokretanja. Osoba može da mrzi čitavim srcem takođe. Odavde dolazi pokretajuća sila u crnoj magiji koja će učiniti ili narušiti magijsko delo. Ako osobi nedostaju osećanja i želje, neće uspeti u svojim ciljevima. Ovo je razlog zbog kojeg je srčana čakra toliko važna. ’New age’ učenja su iskvarena i nepotpuna. Čega se neprijatelj boji najviše jeste da čovečanstvo ima znanje da se odbrani kao celina i  samo-poštovanje da ODBIJU da budu robovi. Samo-poštovanje takođe dolazi od srčane čakre. Srčana čakra se koristi za ljubavne čini i pri lečenju.

 

PETA GRLENA ČAKRA (VISHUDDI)

Grlena čakra poznata kao ’’Visudda’’ u Sanskritu, vlada vratom, tireoidnom žlezdom, grlom, ustima, glasom, sluhom, i dušnikom. Ova čakra je nebesko plave boje i vlada komunikacijom, intelektom, i samo-izražavenjem. Njena planeta je Merkur, metal tečni Merkur ili živa, i element joj je vazduh. Ova čakra takođe vlada astralnim sluhom.

 

ŠESTA ČAKRA TREĆE OKO (AJNA)

Šesta čakra poznata kao ’’Ajna’’ u Sanskritu nalazi se tačno iza trećeg oka. Treće oko je produžetak ove čakre i vlada astralnim vidom. Ova čakra je duhovno sedište duše. Kada aktivirana, često će zasijati svetlo. Vlada nad očima, fizičkim i astralnim vidom i pinealnom žlezdom. Ljubičasto-plave/indigo boje je, element joj je eter, metal srebro, planeta Mesec. U ovoj čakri se susreću  ida i pingala i ova čakra je duhovno sedište duše. Pri nekim radovima, energija je usmerena iz korene čakre, nagore duž kičme do šeste čakre i projektovana je kroz treće oko, kao što se vidi u mnogim Egipatskim hijeroglifima.

 

SEDMA KRUNENA ČAKRA, SEDIŠTE BOŽANSKOG, (SAHASRARA)
HILJADU PUTA

Krunska čakra poznata kao ’’Sahasrara’’ u Sanskritu nalazi se na vrhu glave, tačno na vrhu. Ljubičaste je boje, vlada mozgom, štitnom žlezdom, nervnim sistemom. U alegoriji, njen simbol je hiljadu-latični lotos. Ovaj simbol ima poreklo još u Drevnom Egiptu. Ova čakra pobuđuje blaženstvena stanja. Demoni su me izvestili da je vladana elementom vode. Ova čakra vlada nad svim astralnim čulima. Kada je otvorena i aktivirana, osoba može čuti astralne glasove.

 

© Copyright 2007, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home