Bandhe

 

Većina sajtova i knjiga idu previše u detalje što se tiče bandi. Šta sledi jeste suština:
Reč ‘bandha’’ znači ‘’zaključati’’ ili ‘’vezati’’. Kada se bande primenjuju tokom vežbi disanja ili pri vibriranju, one povećavaju energiju i/ili je usmeravaju.

Postoje tri osnovne bande.

‘’Mula banda’’ i ‘’đalandara banda’’

Oba Zaključavanja i Korena i Brade mogu da se rade u isto vreme nakon udisanja, dok zadržavate dah. Trebalo bi da budete mirni i da se ne pomerate dok primenjujete i držite zaključavanja.

Da primenite Podizanje Abdomena; pluća su vam potpuno prazna, uvucite svoj stomak i izdignite ga. Ova banda bi trebalo da se primenjuje dokle god traje izdisaj.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home