Aspekti Duše

 

Postoje nekoliko različitih aspekata koji sačinjavaju ljudsku dušu. Aura, svetlosno telo, čakre, eterski duplikat (duh koji uzima obličje fizičkog tela), i inteligencija/svesnost. Ljudska duša je takođe sačinjena i od elemenata vatre, zemlje, vazduha, vode i suštine.

Tokom svoga istraživanja, otkrila sam velike nedoslednosti među autorima prema specifičnim aspektima KA, BA, AKH i SAHU- delovima duše kao što su definisani od strane Drevnih Egipćana. Iz onoga što sam Ja prikupila, pravo značenje Egipatskog koncepta ’’REN’’ jeste individualna vibracija duše. Ovo je povezano sa Egipaskom Kabalom (KA BA AKH). Originalna Kabala bila je Egipatska i svrha joj je bila meditacija na različite aspekte duše, odvojene i zajedno u kombinacijama. Ovo je veoma, veoma napredno.

Ljudska duša može voljom biti podeljena tokom meditacije. Ovo se dešava tokom namerne astralne projekcije ili nenamernog ’’van telesnog’’ iskustva. Kao što se duša može podeliti, može se ponovo ujediniti. Duša može biti stopljena sa dušom druge osobe.

Aura se može širiti i skupljati po volji. Može se programirati da privlači ili odbija bilo šta po volji. Aura može da se programira voljom da deluje na auru druge osobe bilo za dobro ili loše.

Na svaki aspekat duše se može meditirati odvojeno i svaki se može osposobiti. Svaki aspekat duše može invocirati i zadržati svaki od elemenata. Ovo je veoma napredno i može biti opasno ukoliko ne znate šta radite.

Slika ispod ilustruje dva osnovna dela duše. Imajte na umu, svetlosno telo je bezoblično. Iako su obe ilustracije bele svetlosti, ova tela mogu biti bilo koje boje i mogu menjati boju zavisno od raspoloženja, zdravlja, osećanja itd. Mogu takođe biti i od više boja.

Ovo iznad, pišem direktno iz svojih ličnih iskustava a ne teorije.

Aura - Light_Body

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home