TERAJUĆI RITUAL

 

Tjerajući ritual bi se trebao raditi u Subotu kad mjesec opada. Radi standarni ritual i na papiru zamoli Sotonu da blagoslovi područje koje želiš.

Postavi sigile Flaurosa (Havres, Haures) i Orobasa na oltar tijekom rituala. Ova dva demona rade da drže nezeljene duše vani. Traži da budu blagoslovljeni i ovlašteni, i Sotonu da ih pošalje da zaštite tvoje područje.

Kad spalis papir, čvrsto meditiraj i zamisli snažno električno plavo svjetlo, kao plamen, miči ga kroz strop, u kutove, po podu i zidovima. Ako možeš dovesti prijatelje da ti pomognu u ritualu, vaša kombinirana energija će napraviti posao. Svatko bi se trebao koncentrirati na plavo svijetlo.

Zahvali Sotoni i Moćima Pakla zbog blagoslovljenog područja. Budi siguran da sigili budu dobro zaštićeni. Ja svoje stavljam u CD kutiju.

Svaka duša i negativni entiteti u području bi trebali biti otjerani. Ritual se može ponoviti ako su neželjene energije prejake.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457