Stvaranje Forma Od Misli Servitora

 

VAŽNO!! INSTRUKCIJE KOJE SLEDE JESU ZA STVARANJE FORME OD MISLI ZA BELU MAGIJU. ZA CRNU MAGIJU, *NE* ŽELITE DA SE POVEZUJETE NI NA BILO KOJI NAČIN SA ENERGIJOM, IZ OČIGLEDNIH RAZLOGA!! MOLIM VAS PROČITAJTE OVAJ ČLANAK PRE NEGO NASTAVITE. ZA CRNU MAGIJU, UMESTO INVOKACIJE ENERGIJE, FORMIRATE ENERGIJU IZVAN SEBE I CRPITE JE IZ IZVORA KOJI NEMA VEZU SA VAMA. NEDOSTATAK ZNANJA JE RAZLOG ZBOG KOGA SE ČINI TAKO REĆI ‘’ODBIJU’’.

Da nadodam ovde, iz iskustva- servitor ne mora uvek biti uništen. Veštice su vekovima često zadržavale pouzdanog magijskog asistenta. Neke su čak i provodile živote sa jednim istim asistentom. Magijski asistent mora biti ‘’hranjen’’ redovno. Pod ‘’hranjen’’ se podrazumeva da mu se daje energija i da se programira. Uništavanje vernog i pouzdanog servitora je glupo.

Servitor je mali skup kondenzovane psihičke energije. Poput sve energije, servitor može biti programiran da izvede određeni zadatak i/ili se može usmeriti da dosegne određeni željeni prostor. Uspeh servitora zavisi od snage uma i aure njegovog stvaraoca. Slaba forma od misli će brzo iščeznuti, postižući ništa.

Snažne forme od misli, kada zanemarene mogu izazvati razaranje. Energija se hrani energijom i forma od misli koja je stara nekoliko nedelja će akumulisati svakakve vrste raznih uticaja, emocija i drugih energija iz svoje okoline. Ovo će se možda činiti zabavno nekima, ali mutirana forma od misli se često ponovo pojavi na mestu svog stvaraoca, samo da uzrokuje razaranje, uslovljeno spoljnim energijama koje je akumulirala.

Kako biste stvorili formu od misli:

  1. Sedite udobno.
  2. Uđite u duboki trans
  3. Držite oči zatvorene tokom ovoga. Kada ste u potpunosti opušteni, i kada više ne osećate svoje telo, spremni ste da počnete.
  4. Sada, vizuališite zraku svetlosti kako vam ulazi u telo kroz krunu glave i kako vam ispunjava auru. Boja svetlosti bi trebalo da odgovara namenjenom delu servitora. Prožmite svoje čitavo biće sa obojenom energijom dok ne vibrirate sa njom.
  5. S datom prirodom rada, izaberite odgovarajuću čakru (prema boji) gde ćete osloboditi energiju. Držite oči zatvorene, vizuališite ovu energiju kako teče iz čakre i kako formira loptu ispred vas. Za radove koji uključuju korenu čakru (obično crna magija), trebalo bi da vizuališete energiju kako napušta korenu čakru i energijsku loptu kako se gomila između vaših nogu. Za radove koji uključuju krunsku čakru, skupite energiju odmah iznad svoje glave. Važno je da se energija oslobodi u pravoj liniji. Nastavite da skupljate energiju u loptu tako da postaje sve više i više kondenzovana.
  6. Kada je energija dovoljno čvrsta, možete da počnete da je oblikujete u bilo koji oblik koji će služiti vašoj svrsi. Vizuališite to što želite da ovo stvorenje čini i potopite stvorenje njim. Neka bude jednostavno. Složene i detaljne instrukcije ne funkcionišu sa formama od misli.
  7. Koristeći veoma kratke fraze, 1-5 reči, tiho ili na glas, držeći oči zatvorene, zapovedite stvorenju, tada ga odpustite poput metka u prazninu.

 

Stvorenje će se hraniti emocijama onoga na koga je poslato. Možete čak da ga programirate da se nakači na auru druge osobe.

Na primer:
U slučaju izazivanja ljubavi/požude, možete da masturbirate i unesete energiju u stvorenje u vreme programiranja. Trebalo bi koristite energiju iz svoje korene i sakralne čakre da inicirate požudu. Za radove sa ljubavi, koristite srčanu čakru. Za radove seksualne ljubavi, koristite srčanu i sakralnu čakru. Dominantna boja energije bi trebalo da bude osnova vašeg rada. Recimo da želite mnogo ljubavi, ali i malo požude, tada vizuališite energiju u zelenoj boji sa narandžastom prašinom. Određene boje mogu biti kombinovane, ali one koje stvaraju potpuno novu boju kao što je slučaj sa zelenom i narandžastom = braon, energija neće biti u harmoniji sa delom. Tada sve što vam treba za zapoved jeste ime osobe na koju želite da prikačite servitora. Idealno, trebalo bi da  zapovedite servitoru da se nakači na odgovarajuću čakru za delo; tj. za požudu, sakralnu čakru.

Forme od misli mogu biti prikačene i na materijalne predmete. Ovo može štititi ili uzrokovati štetu.

Da uništite formu od misli:

  1. Prizovite je. Vizuališite je kako vam dolazi i lebdi u vazduhu pored vas.
  2. Koncentrišite se i vizuališite energiju kako iščezava poput dima u vazduhu. Recite nešto tipa ‘’nisi više!’’

Možda ćete morati ovo ponoviti nekoliko puta.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home