Stvaranje Elementala

 

Elementali su bića čije duše su sačinjene od jednog ili dva elementa umesto od pet kojih mi ljudi imamo. Oni imaju izvesni stepen inteligencije određen od strane njihovog stvaraoca. Mogu biti od pomoći pri izvršavanju određenih zadataka u astralnom kao i u fizičkom svetu. Mogu biti servitori.

Vatreni elemental se pojavljuje kao vatrena lopta pre nego je oblikovan.

Vodeni elemental se pojavljuje kao staklena lopta pre nego je oblikovan.

Vazdušni elemental će imati plavičastu boju.

Zemljani elemental se pojavljuje u boji gline.

Ova bića su sposobna da izvršavaju mnoge zadatke, ispod su nekoliko primera:

 1. Uticanje na umove i misli drugih.
 2. Prekidanje veza ili njihovo ojačavanje.
 3. Stvaranje prijateljstava ili ljubavnih/požudnih veza.
 4. Podvrgavanje slabijih individua volji maga i njihovo kontrolisanje putem elementala.
 5. Dovođenje potrošača za one koji se bave poslovanjem.

 

Instrukcije za stvaranje elementala:

 1. Elemental bi trebao da bude od elementa koji je povezan i od oblika koji odgovara želji koju želite ispunjenu.
 2. Dajte elementalu ime.
 3. Morate utisnuti svoju volju u elementala sa autoritetom pri davanju naređenja koja želite da izvrši. Ovo bi trebalo da bude kratka fraza u sadašnjem vremenu. ’’Ćeš’’ se nikada ne dogodi. Na primer- ’’Ti radiš...’’
 4. Trebalo bi takođe da utisnete na elementala, da će biti uspešan u izvršavanju svoje zapovedi.

 

**

DA ZAPOČNETE:

 1. Uđite u trans.
 2. Zamislite sebe unutar elementa kojeg želite da koristite za svoje delo, kao što biste uradili pri invokaciji, ali nemojte da invocirate element. Umesto toga, koncentrišite i kondenzujte element u sferu ispred sebe. Elemenat treba da bude kondenzovan i snažan.
 3. Sada, oblikujte elementala u željeni oblik i utisnite svoju želju osećanjem i kratkom frazom zapovedi u njega.
 4. Dajte ime svome elementalu.
 5. Ukoliko želite da postavite vremensko ograničenje, naredite svome elementalu da se vrati u elemenat od koga je proizašao u određeno vreme, nakon što je izvršio zadatak. Neuspeh pri ovome u pojedinim slučajevima, rezultuje stvorenjem koje ima život i svoju volju i može biti gnjavaža.
 6. Elemental takođe može biti programiran da napadne sebe i da se hrani aurom osobe na koju ga pošaljete.
 7. Da prizovete elementala, prizovite ga njegovim imenom i voljom ga vratite. Možete ga tada napuniti energijom i/ili mu dati novi zadatak.

__________________________

Referenca: Inicijacija u Hermetizam od Franz Bardona © 1956

 

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home