Osnovne Boje Sveća za Čini i Rituale

 

Crna je boja za sve namene i kada dostupna, crna bi trebalo da se koristi sa drugim svećama u svakom ritualu. Različite boje privlače različite energije i stimulišu određene vibracije u čakrama. Korišćenje sveća određene boje može pripomoći pri uvećanju energija u ritualu i magijskom delu.

Crne Sveće jesu sve-namenske za bilo koje Satanističke rituale. Crne sveće korištene u delima uništenja koriste se da podstaknu sporije uništenje neprijatelja, suprotno od nesreća i iznenadnih napada koje su povezane sa crvenom bojom. Crna je takođe dobra boja da se koristi pri unošenju nesklada i konfuzije među neprijatelja. Crna se može koristiti za zaštitu, vezivanje negativnih sila, razbijanje prepreka i blokada. Može se još koristiti i za obaranje i razbijanje negativnih forma od misli. Crna upija, prikriva, stvara konfuziju i haos, koristi se za nove početke, i sticanje znanja skrivenih stvari. Crna je sadržalac svetlosti, i jedna je od najmoćnijih boja. Saturn vlada crnom. Crna podstiče samo-kontrolu, izdržljivost, i strpljenje. Čini koje koriste negativnu energiju jesu najbolje za izvođenje tokom opadajućeg Meseca, Subotom kada je planeta Saturn snažno pozicionirana i u rastu. Čini gde se koristi crna zahtevaju moć korene čakre.

Plave Sveće su dobre za čini koje se odnose na duhovnost, meditaciju, prizivanje Demona, lečenje, iskrenost, otkrivanje istine, podsticanje odanosti i lojalnosti, donošenje unutrašnjeg mira, i  znanje i mudrost. Plava takođe se može koristiti za uspostavljanje harmonije u domu, za uvećanje okultnih moći, i za duhovnu zaštitu. Za dela crne magije, plava se može koristiti da podstakne depresiju, tugu, i beznađe, manjak razumevanja, hladnoću, i tamu. Jupiter vlada sjajno plavom. Dela koja koriste plavu energiju trebalo bi da se izvode Ponedeljkom ili Četvrtkom. Čini gde se koristi plava zahtevaju moć krunske i/ili grlene čakre.

Braon Sveće se mogu koristiti za komunikaciju sa duhovima prirode i za prizemljenje i centriranje svog sobstva. Braon se koristi u činima za temeljnost, neutralnost, i praktičnost. U delima crne magije, braon se koristi za podsticanje neodlučnosti, oklevanja, tuge, otupelosti, i nesigurnosti. Za rad sa braon energijom, čakre stopala se koriste. Energija bi trebala da se apsorbuje iz zemlje kroz čakre stopala.

Zelene Sveće se koriste u činima za početke, rast, obilje, plodnost, lečenje, uspeh, dobru sreću uopšte, harmoniju, i podsticanje plemenitosti. U delima za zdravlje i lečenje, zelena je protiv-upalna. Zelena se takođe može koristiti sama ili sa braon za komuniciranje sa duhovima prirode. Zelena se koristi u činima za ljubav, brak, i vođenje ljubavi. Zelena odražava ljubav, nasuprot crvenoj, koja se koristi za strastvenu ljubav, požudu, i seks. Zelena takođe odražava obnovu, odanost, usklađivanje, pravdu, ravnotežu, lepotu, mladost, prijateljstvo, privlačnost, harmoniju, finansijsku dobit, povećanje zarada, društveni status, nekretnine, bogatstva, povlađivanje, i zadovoljstvo. Zelena je dobra za početke i rast. U delima crne magije, zelena se koristi za podsticanje ljubomore, pohlepe, sumnje, prezira, bolesti, oboljenja, i nesklada. Venera vlada zelenom bojom. Dela u kojima se koristi zelena energija trebalo bi izvoditi tokom meseca u rastu na Petak kada je Venera snažno pozicionirana. Čini za koje se koristi zelena zahtevaju moć srčane čakre.

Sive Sveće se koriste u činima za podsticanje smrti, bolesti, i/ili podsticanje žalosti i tuge. Saturn bi trebao biti snažno pozicioniran.

Narandžaste Sveće se koriste za kreativnost. Narandžasta pomaže u činima za prilagođavanje, seksualnu privlačnost, seksualnu stimulaciju, seksualnu magiju, entuzijazam, i energiju. Narandžasta pomaže kod privlačnosti, iznenadnih promena, stimulacije energije, sticanja kontrole, promene sreće i kod podsticanja pravde. Sunce vlada narandžastom. Dela gde se koristi narandžasta energija jesu najbolji za izvođenje Nedeljom kada je Sunce snažno pozicionirano. Čini za koje se koristi narandžasta zahtevaju moć sakralne i/ili solarne čakre. Za podsticanje požude i seksualne privlačnosti, koristite sakralnu i korenu čakru.

Crvene Sveće se koriste za energiju, vitalnost, podsticanje strasti, izazivanje besa, čiste požude i za fizička zadovoljstva. Crvena je razdražljiva i koristi se u činima za osvetu, bes, hrabrost, odlučnost, i postupanje sa neprijateljima. Crvena može da se koristi za zaštitu protiv psihičkih napada i za samo-pouzdanje. Crvena podstiče nesreće, požare, i povrede. Koristi se u činima da invocira moć i snagu pre dela crne magije. Crvena je fizička i daje energiju, snagu, dinamičnost, strastvenu ljubav, fizičke žudnje, snagu volje, i sportske sposobnosti (naročito nadmetačke). Kada se koristi u crnoj magiji, crvena kao suprotnost crnoj donosi iznenadne napade, nesreće, krvoproliće, nasilje, i mržnju. Crvena se takođe može koristiti za podsticanje ratova, anarhije, i okrutnosti. Mars vlada crvenom. Dela gde se koristi crvena boja zahtevaju moć korene čakre i trebalo bi ih izvoditi Utorkom kada je Mars snažno pozicioniran i u rastu.

Ljubičaste Sveće se koriste za povećanje duhovnih sposobnosti, donošenje mudrosti, za divinaciju, uklanjanje kletvi, lečenje, uspeh na poslu, i za uticanje ljudi u moći. Za crno magijska dela, ljubičasta se može koristiti da podstakne tiraniju, zloupotrebu moći, i za nanošenje tuge i izdaje drugima. Jupiter vlada ljubičastom. Dela gde se koristi ljubičasta boja trebalo bi izvoditi Četvrtkom. Dela za duhovne moći zahtevaju energiju šeste čakre i trećeg oka i trebalo bi ih izvoditi Ponedeljkom kada je Mesec snažno pozicioniran i pun.

Žute Sveće se koriste za polaganje ispita, i za uvećanje pojedinčeve inteligencije i intelekta. Žuta energija vlada logičnom svesnom stranom mozga, kompjuterima, komunikacijama, audiom, videom, TV, elektronikom, knjigama, književnosti i voljom. Žuta se koristi za unapređivanje uma, za produbljivanje koncentracije, za mentalnu (leva strana mozga) moć, za uvećanje sposobnosti učenja, govora, pisanja, i izdavanja. Žuta vlada medijskim poslovima, tračevima, ogovaranjima, intervjuima, braćom, sestrama, komšijama, glasinama, krađom, svim oblastima istraživanja i komunikacije. Duhovno, žuta se može koristiti za astralna putovanja (zajedno sa plavom i ljubičastom). Žuta se koristi za prevazilaženje zavisnosti, i razbijanje navika. Žuta je dobra za prijateljstvo. U delima crne magije, žuta se koristi da podstakne neverstvo, kukavičluk, raspadanje, bolesti, umiranje, ludilo, i nedoslednost među drugima. Merkur vlada žutom bojom. Dela gde se koristi žuta energija zahtevaju moć solarne i grlene čakre. Obe ove čakre funkcionišu kao par. Žutu energiju je najbolje koristiti Sredom i Nedeljom. Za sve što je povezano sa intelektom i komunikacijama, radite Sredom. Za dela gde se koristi sila volje, ova dela je najbolje izvoditi Nedeljom.

Bele Sveće jesu za pročišćavanje, čistoću, i nevinost. Mesec bi trebao da bude snažan. Za crno magijska dela, bela se može koristiti za podsticanje korupcije, donošenje impotencije, i da se uništi seksualni nagon. Bela se takođe može koristiti za stvaranje slabosti, neuroza, i straha. Mesec vlada belom. Dela gde se koristi bela energija trebalo bi izvoditi Ponedeljkom i zahtevaju energiju trećeg oka.

Više od jedne boje se može koristiti u ritualima. Sveće bi trebalo da budu pomazane sa odgovarajućim mirisima i uljima pre rituala. Ulje bi se trebalo nanositi sa obe ruke trljajućim pokretima. Sveće predstavljaju element vatre u ritualima i koriste se još i za koncentraciju i fokusiranje. Privlače Demone i duhove.

Uvek se pobrinite da proverite svoju sveću kao što biste uradili sa mirisom pre početka rituala. Loši mirisi ili izgaranje na loš način kao što je slučaj sa jeftinim mirisima mogu da unište ritual.

 

© Copyright 2002, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home