Napredni Sotonistički Tekstovi

 

Ove pdf tekstove ispod, napisao ih je čovjek znan kao „Franz Bardon“. Pitala sam Oca Sotonu kako je Bardon uspio otkriti te informacije koje je otkrio. Odgovorio mi je „JA“.

Nedavno sam pronašla da iako je Bardon govorio da je taj rad njegov a učenja od „božanskog proviđenja“ (neprijatelja), dok uistinu, on je bio učenik Wilhelma Quintschera koji je bio član Lože 99 (Sotonistička) i izumio je „tepaphone“. Bardon je prenio učenja kao svoja. „Frabato“ je djelomična biografija sastavljena od njegovog tajnika, ali je važno štivo da bi se razumjeli ostali tekstovi.

Informacija unutra su izvrnute, i od Sotonističke Lože potječu učenja „Inicijacije u Hermetizam“. Bardon je uzeo učenja i pretvorio ih u RHP. Vidjela sam greške u Bardonovim drugim djelima a bića u knjizi Evokacije su od neprijatelja i ono što ja vidim je da su neprijateljske misaone forme. Vježbe i instrukcije iz „Inicijacije u Hermetizam“ su zapravo Sotonističke i od Demona su. Vjerujem da me je zbog toga Sotona naveo na tu informaciju.

Evo još malo informacija: „I tada, također, pojedinac ne smije zaboraviti na Franza Bardona! On nije nepoznat u govorećem engleskom jeziku ali moj dojam je da iako su mnogi čuli za njega, samo nekoliko je zapravo pročitalo njegove knjige koje su dostupne na engleskom već preko desetljeća.“
„Unatoč tome, Bardon, nekada Njemački iluzionist Češkog podrijetla, je još uvijek njemački najčitaniji mag. Njegov dogmatski, jednostavan pristup koji opisuje magiju (u ne sigurnim uvijetima) kao tehnologiju „astralnog elektro-magnetizma uključujući manipulaciju polarnih moći elektriciteta i magnetizma, i nije baš moderan kako laik vjeruje. Zapravo, Bardonov učitelj, Ra-Ohmir Quintscher, koji je u dvadesetima izumio ne samo magiju baterija i njegov slavni notorious Tepa (nekad pogrešno nazivan Tepaphone), električni aparat za dugometražnu manipulaciju uključujući fotografiju mete, ali producira također sve ostalo na čemu se Bardonova slava oblikovala.”

“Bardon, međutim, nije dao Quintscheru njegove sasluge, jer to je često, nažalost, kod magijskih autora sekundarne važnosti. Zato, njegova tajnica Otti Votavova prezentirala je situaciju tvrdeći, u njenoj noveli Bardonovog života, Frabato (klasičan primjer kiča štovatelja), da je Quintscher bio Bardonov učenik a ne obrnuto. Ona je također govorila da je Quintscher proveo zadnje godine svoga života u koncentracijskom logoru (neki od njih u Bardonovoj kompaniji), situacija koja je opovrgnuta od Quintschera sada preminula sina, sa kojim sam razgovarala o ovoj temi prije par godina. Zapravo, prema njegovom sinu, Quintscher nikada nije posjetio koncentracijski logor. Radije, umro je u zadnjim satima rata 8. Ožujka 1945 u Silesii, gdje je i pokopan. Ali da bi bila pravedna prema Bardonu, imam to u riječima pouzdanog svjedoka da Bardon, kada je vidio *Frabato* rukopis, bio je protiv i dao je jasne naredbe da se nikada ne objavi – nažalost nije imalo koristi.”

Demoni će raditi s vama. AZAZEL MI JE REKAO DA SE KABALA NE BAZIRA NA HEBREJSKIM SLOVIMA, NEGO RUNAMA. Vježbe otvaranja čakri su iz Egipatske Kabale. Rune se baziraju na zviježđu. U dodatku, feničanska i ostala klinasta pisma su starija od Hebrejskog, (koji je uzet od Hindu slova) tisućama godina. Zamjenjujući to donijet će vam mnogo više moći. NORDIJSKO DRVO ŽIVOTA BI TREBALO ZAMIJENITI HEBREJSKO. Nordijsko drvo života ima devet sefirota korenspondirajući važnim brojem Sotone. Hebrejsko drvo života sa deset sefirota YHVH, kao i sve drugo je ukrano, izmjenjeno i korumpirano prilagođavajući zadatak sa nadolazećim “mesijom” i blasfemijom prema Sotoni.

Tekt “Praksa Magijske Evokacije” sadrži zlostavljanje duhova, u manjoj formi. Ovaj tekst je odlično štivo za znanje. Ovi duhovi su ubiti neprijateljske misaone forme programirane da drže ljude pod kontrolom. Imaju jednostavne duše koje sadrže jedan ili dva elementa za razliku od ljudske duše koja sadrži pet. Ova bića se hrane i dobijaju energiju od planeta kojim su pripisani.

“Frabato” je autobiografija/roman i vrlo je edukativan. Snažno potičem sve da pročitaju ove knjige. Ja sam doslovno pročitala tisuće okultnih knjiga i sve su jako male u usporedbi sa ovima. Čitajući i razumjevajući materijal koji je u ovim knjigama će vas postaviti daleko u razumjevanju okultnog materijala i primjenjivanje naprednog znanja na bilo što što pročitate.

“Inicijacija u Hermetizam” ima neke jako napredne tehnike i svatko tko je novi i prakticira te tehnike treba biti svjestan uloženog rizika. Za više informacija, klikni ovdje.

Knjige bi se trebale čitati u poretku jer se nadograđuju jedna na drugu:

1. Frabato
2. Inicijacija u Hermetizam
3. Praksa Magijske Evokacije
Tekstovi iznad opisuju tisuće elementalnih misaonih formi koje je neprijatelj postavio u orbitu oko planeta našeg sunčevog sustava da bi porobilo čovječanstvo. Te forme sastavljene od manjih duša se hrane planetarnim energijama i drže čovječanstvo pod promatranjem i kontrolom.
4. Ključ Prave Kabale

Bardonov Dodatni Tekst
Bardonov Dodatni Tekst je odlično štivo koje dodatno objašnjava materijala “Inicijacije u Hermetizam” i čini ga malo više prijateljskim sa nekim interesantnim informacijama. Visoko preporučam nakon čitanja i upoznavanja materijalom “Inicijacije u Hermetizam”.

Molim vas budite svjesni da se svi navedeni tekstovi trebaju čitati na Sotonistički način. Izostavite glupa upozorenja o “karmi” i ostalim sranjima. Ja sam napredovala mnogo i koristila sam taj materijal kako sam željela bez bolesnih efekata ili problema. Za razliku od RHP magova, mi smo pod zaštitom Sotone i pod vodstvom Demona! Imajući dovoljno znanja i moći miče miky mousa van svih tih gluposti.

“Trostruki Zakon Vraćanja” Razotkrivanje ove Laži i njeno Podrijetlo

Ostale informativne knjige:

Alkemija: Crna Umjetnost

Uvod u Seksualnu Magiju

1586 Kopija Nekronomikona, prevodio Dr. John Dee
Čini se da ova knjiga ima originalne sigile. Nekronomikon nije rad s fikcijom, za razliku kako nas moćnici polušavaju uvjeriti u drugačije. Sigili, Bogovi, vrata (portali u umu) su stvarni i rade. Kasnija izdanja koja su okupirala knjižare imaju promjenjene sigile i ostale simbole, pa i nije čudo da novije kopija nedaju rezultate.

Magica Sexualis

INFORMATIVAN LINK: JASENSKO DRVO SVIJETA

Što se tiče četiri kvarteta, “YHVH” je ništa drugo nego smeće koje skriva pravo znanje i drži ga u rukama nekolicine. Kao što svatko može vidjeti, imaju *dva* H dok svako slovo treba predstavljati jedan element. “Izgubljeno ime Boga” je Enki. Sve je ukrano od Oca Sotone i da bi dodali uvredu na ranu, fiktivni neprijateljski “bog” dobija zasluge. YHVH (fiktivni prevarant) je zamijenio Enkia. Četiri slova predstavljaju četiri elementa magije. Možemo vidjeti da je YHVH prevarant jer imaju dva H. Sotona je jedini Pravi Bog, sve ostalo je fikcija.
"NEMA BOGA SEM MENE" "ZNAJUĆI OVO, KO SE USUĐUJE DA OBOŽAVA LAŽNE BOGOVE KURANA I BIBLIJE?"
-SATANA
IZ "QU'RET AL-YEZID"

 

Njegovo pravo vibrirajuće ima prema runama je:

Eihwaz_RuneEihwas #13; element Vode
IngwazIng (Sve-videće Oko) #22; element Zraka
Kaun_RuneKaun #6; element Vatre
Iss_RuneIss #11; element Zemlje: (također predstavlja zemljine polove i polarnu zvijezdu).

Sve navedene rune imaj brojeve koje su od Sotone.

Njegovo ime se vibrira: E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-N-N-N-N-N-N-N-G-G-G-G-G-G-K-I-I-I-I-I-I-I-I

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home