Napredne Forme od Misli - Servitori

   

Procedura je kao što sledi:

1. Zađi u osrednji trans i zamisli sebe u univerzalnom okeanu svetlosti. Bela je za sve svrhe, ali druge boje se mogu koristiti.

2. Iskoristi to svetlo da oblikuješ ogromnu kuglu od svetlosti, kompresujući je i akomulirajući je više i više dok ne dođe na veličinu otprilike 12-20 inča. Lopta bi trebalo da bude poput blistavog sjajnog sunca.

3. Zatim ispuni formu misli sa bilo čime što želiš da radi. Snažno zaželi i oseti to duboko dok iznosiš svoju afirmaciju. Afirmacija bi trebalo fraziološki da se ponavlja, sa tačnom i preciznom poentom.

4. Imenuj svoju formu misli i izgovori njegovo ime nekoliko puta.

5. "Određujući vreme, mag naređuje elementalu da se rastvori i vrati u okean svetlosti čim izvrši zadatak. Izrazi to magijski, rađanje i smrt elementala su određeni na sasvim isti način kao što je čovekova sudbina ili bilo kog drugog bića."

6. Udahni i zatim oduvaj silovito, šaljući loptu na svoj put.

7. Zaboravi na formu misli i rad. Pusti neka obavi svoj posao.

 

Elemental ne poznaje ni vreme ni mesto. Koristeći spoljašnju energiju je veoma važno u crnomagijskom radu i radovima gde morate biti potpuno odvojeni od forme misli što je suprotno od proticanja energije kroz sebe sa prostim formama misli.

"Može raditi nezavisno u mentalnoj sferi i neće biti ograničeno u bilo kom smislu magovim umom. Sada i opet je preporučljivo da se dopuni elemental da mu se da veća moć ekspanzije. Ovo se postiže pozivanjem elementala po datom imenu, i načiniti ga dinamičnijim kroz novu akomulaciju svetlosti, i poslati ga opet. Čim elemental ispuni traženi zadatak, rastvoriće se u svetlosnom okeanu. Ovaj primer bi trebalo da bude dovoljan da da magu pravilo upravljanja tokom kreacije elementala."

Gore pomenuto je važno. Morate navesti formu misli da se rastvori. Kasnije, sa mnogo naprednijim formama misli, postaće moćan entitet i kinjiće vas ako niste pažljivi.

"U kontrast mislima ono što živi u njihovim formama u mentalnoj ili spiritualnoj sferi, "elementali" su entiteti sa određenim stepenom inteligencije koje je mag namerno stvorio. Takvi elementali su sposobni da ispune određene zadatke na mentalnom planu i očigledno se na njih može gledati kao na poslušne magove sluge za njegove ciljeve. Kroz stvaranje elementala takozvanog elementalnog magijskog tipa, mag može ispuniti sve na mentalnom planu bez ikakve diskriminacije svoje sopstvene ili tuđe sfere. Navešću ovde samo par primera zbog ogromnog broja varijacija.
Uz pomoć elementala mag može po izboru uticati na um bilo koje osobe, može ojačati ili oslabiti čovekove mentalne i intelektualne sposobnosti , može zaštiti sebe ili druge od tuđih uticaja, pretvoriti prijateljstvo u neprijateljstvo ili obrnuto, može stvoriti odgovarajuću atmosferu u skladu sa njegovim saradnikom, može uspostaviti kontrolu nad bilo čijom voljom koja još nije napredovala ili oblikovana. Biznismen može povećati broj svojih mušterija, i elementali mu mogu biti od pomoći na još mnogo načina. Pravi mag će uvek biti ispunjen dobrim i časnim namerama i držati altruistične motive u umu ako cilja na najviši stepen magijskom sazrevanja."¹

 

Fusnota: ¹ Inicija u Hermetizam od Franc Bardona

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home