Korišćenje Pomagala u Magiji

 

Ljudi su koristili pomagala hiljadama godina da bi im asistirala u njihovom fokusu tokom magijske radnje. Lutke, biljke koje gore i draže kako bi stvorile bol ili bes, krugovi od kamenja, bilo šta što bi stvorilo odgovarajuću atmosferu, pomoć da se podstaknu i pojačaju odgovarajuće emocije, i pomoć da se usmeri nečija energija i fokus sve to se naziva “pomagalima”.

Svako bi trebao da postane dovoljno moćan da utiče na nečije okruženje samo korišćenjem sopstvenog uma bez potrebe da koristi pomagala. Pomagala definitivno pomažu u početničkoj magiji jer stvaraju fokus.

Napredniji radovi sa pomagalima su druge vrste i zahtevaju da bidu natopljeni energijom ili povezani sa servitorima ili dušama u njima. Ovo je gde pomagala imaju pravu moć i oni sami mogu postati magijski pomoćnici.

 

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home