Čini za Vezivanje

 

Potrebno je:

Sve od navedenih biljaka su pod vladavimon planete Saturn, Saturn je planeta vezivanja. Kada ste završili sa punjenjem i šivenjem lutkice, obeležite je tako da predstavlja osobu koju želite vezati. Iscrtajte lice osobe koju vezujete što bolje možete – kosu, bradu, ako ima, naočare- ovo ne mora da bude savršeno. Sada zašijte usta sa namerom.

Postavi lutkicu na oltar i započni standardnim ritualom. Nakon invokacije Krunisanih Prinčeva Pakla, dodirni svojim atame-om usta lutkice i reci:’’Dajem ____(ime)____da se
Veže. Šta radim ovoj lutkici, radim to i ____(ime)____.“ Sada podigni lutkicu i počni obmotavati materijal/krpu oko lutkice počinjući od usta, kao mumiji, ostavljajući jednu nogu ne obmotanu (kako bi mogao da je obesiš). Kada žavršiš, postavi je opet na oltar i reci: “____(ime)____ je vazan, on/ona ne može da priča ništa protiv mene. ____(ime)___ je vazan,  on/ona ne može da deluje protiv mene, ____(ime)____ je vezan, on/na ne može da mi naudi ni na koji način.“
Ave Satanas

hanged man

Zatvori ritual, izađi napolje, ili ukoliko si već napolju- idi ka drvetu gde lutkica može biti zakucana za ne obmotano stopalo i obešena naopačke kao na slici Obešenog Čoveka iz Tarota.*
Ova karta predstavlja mirovanje, neaktivnost, nekoga suspendovanog,; leva noga je opuštena. Zakucaj lutkicu gde neće biti uznemiravana ili lako vidljiva. Zahvali se Silama Pakla i ostavi lutkicu.

*Ovaj korak u ritualu (kako obesiti lutkicu), dat mi je od Azazel-a.

 

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457