Četiri Glavne Strane Sveta

 

Svaka od glavnih strana nije samo povezana sa određenim muškim/ženskim Demonom, već takođe i sa elementom, ritualnim oruđem, bojom i kvalitetom.

 

SEVER
Sever je uvek bio znan kao izvor velike moći. ’’Nebesa’’ su se okretala oko Severnjače. Drevni ljudi su poravnavali svoje hramove sa ovom zvezdom. Sunce nikada nije dodirnulo glavnu tačku severa. Povezivana je sa tamom, misterijom i nepoznatim. Zbog Paganskog poštovanja prema severu, hrišćanska crkva ga je povezala sa Đavolom. Groblja su retko, ako ikad postavljana na severnu stranu crkve. Severna strana se koristila za nekrštenu decu, kriminalce, pokvarene, i samoubice. Mnoge crkve kroz Evropu imaju severna vrata zvana ’’Đavolja vrata’’ koja su se tradicionalno otvarala nakon krštenja kako bi ’’pustila proteranog Demona da pobegne’’. Većina ovih vrata su davno zazidana. Sever je povezan sa elementom zemlje, novom fazom meseca, pentagramom, tamom, vradžbinama, i crnom bojom. Neki ljudi poravnavaju svoje oltare ka severu.

 

JUG
Solarna energija, sunce, crvena boja, magijski štap i element vatre su povezani sa jugom. Ovo je kvartal volje, usmeravajući i kanališući duhovnu energiju i sile prirode. Voda koja teče ka jugu od davnina je znana da ima magijska svojstva i bila je popularni sastojak koji su srednjovekovne veštice koristile u svojim činima. Jug predstavlja intelekt i znanje i postizanje jer sunce dostiže vrhunac na južnom nebu (za severnjake u svakom slučaju).

 

ISTOK
Istok je kvartal iluminacije, prosvetljenja, mističnog, i večnog. Od elementa vazduha je, atame, srebrna boja, i jutarnja zvezda, koja je Luciferova zvezda. U većini tradicija, oltar je poravnan ka istoku. Kada je krug bačen za koven, Visoki Sveštenik/Sveštenica obično postavi kapiju za sve da uđu, na severoistok.

 

ZAPAD
Element vode predstavlja podsvestno, emocije, pehar, plavu boju, i psihu. Vlada medijumima, kontaktom sa duhovima, i telepatskom komunikacijom.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home