JHVH: Istina o «Jahveu» «Jehovi»
Skidanje maske Kršćanstva

 

Židovsko/Kršćanska Biblija je uvijek koristila ekstremni strah kao alat da odbije ljude od okultnog, čarobnjaštva, «vještičarstva», i rada uma. U članku ispod, razlozi su očiti. Da bi čin uspjela, žrtva mora imati manjak potrebnog znanja, biti dobra ovca, i samo «vjerovati».

Exodus 22:18 Ne dopuštaj da vračarica živi!

JoS Svećeništvo je sačuvalo određeno znanje u privatnosti zbog svoje razdražljive prirode. Sotona mi je rekao 30/4/2005, niti jedno više znanje kakvo god ono bilo, se više neće držati tajnom. Specijalno je spomenuo da znanje ovoga članka bude otvoreno javnosti. Sa njegovom asistencijom, idem javno sa ovim:

«JHVH» aka «Jahve» «Jehova» je ništa više nego sistem židovske magije. «JHVH» je znan kao «tetragramaton» koji predstavlja četiri kuta i elementa, kao što «INRI» zajedno sa četiri evanđelja; oni predstavljaju četiri kuta magije i četiri elementa koji su toliko važni u svakom sistemu magije. «JHVH» se ekstenzivno koristi u (Židovskoj) magiji. Židovi su ukrali Kabalu od Egipćana i korumpirali ju. Najviše se pjeva- «Yod Heh Vau Heh» u raznim kombinacijama.

Nežidovskim ljudima je forsirano Kršćanstvo da bi skinulo sa nas svo znanje i moć. Oni na vrhu igraju obadvije strane protiv sredine. To znači da neprijatelj radi sa obadvije strane- svaka strana udara drugu dok obadvije idu naprijed. To je jednako policajcu koji je jako umješan u otvorenu i javnu kampanju protiv-droge i tajno prodaje u gura drogu svojoj familiji i zajednici.

Nakon što su Rimljani opljačkali Hram Solomonov 70 n.e., Kršćanstvo je izmišljeno od Židova najviše poznatog (Paula aka Saula Tarsusa) da bi kontrolirali svijet koristeći drevne poznate moći uma i duše. Židovi znaju da je Nazarećanin fiktivni lik koji se bazira na 20-tak razapetih heroja iz Paganskog panteona. Sa stoljećima posvećenog vjerovanja u ovaj entitet i psihičke energije napunjene u njega kroz molitve, uzeo je život samostalno. Pogledaj Misaone Forme. Na primjer, Odin je visio sa drveta, Set je razapet na furka, Buda je sjeo ispod Bo (Boa- opet zmija) drveta prosvjetljenja; lista se nastavlja. Većina karaktera Nazarećanina je uzeta od Perzijskog boga «Mitre». Kada se baca čin, uvijek je važno da se napravi veza.

U Kršćanskom slučaju, svi bivši Paganski (ne-židovski) Bogovi su porobljeni i zamijenjeni sa fiktivnim Židovskim bićima. Hebrejska Djevica Marija je zamijenila Astarot, Hebrejska legenda Mojsije je ukraden od Sargona (obadvoje su rođeni u tajnosti, ostavljeni u slamastoj košari da plove rijekom i prihvaćeni od kraljeva, Hebrejski Abraham je ukraden od Hindu Brahme. Brahma na sanskrtu znači «mnogo». Beskrajna lista ide dalje i dalje. Pogledaj Razotkrivanje Kršćanstva. Nema ništa u Kršćanskoj religiji što nije ukradeno od Paganskih religija koje ga pre-datiraju stotinama tisuća godina. Paganski Bogovi, koji su moćna rasna memorija u umovima ne-židova su zamijenjeni sa Hebrejskim likovima da budu robovski poslušni i štovani. To je postavilo pozornicu beskrajne moći i kontrole.

Kršćanstvo je uvijek bilo ništa više nego alat da se ukloni duhovno znanje i moć od ne-židovske populacije i da nas drži podalje od naših Bogova, naprimjer našeg Pravog Boga Kreatora su nazvali Sotona, što znači «protivnik/neprijatelj» na Hebrejskom. Oni ne-židovi koji su bili svećenici i vođe su mučeni i ubijeni. Ostali koji nisu slijedili su jednako patili i svaki ne-židov za kojeg se sumnjalo da ima veze sa starim religijama je etiketiran kao «heretik» i ubijen je. Naravno, Židovsko prazno pričanje o Kršćanskoj Crkvi koja je progonila male zajednice u Srednjem Vijeku, ali ovo je vrijeme u kojem igraju obadvije strane protiv sredine i te Židove na vrhu nije briga koliko će svojih morati upotrijebiti. Tomás de Torquemada, prvi Veliki Inkvizitor u Španjolskoj je bio Židov.

Židovi imaju potpunu kontrolu nad Katoličkom Crkvom (originalnom Kršćanskom Crkvom) od početka. Većina Katoličkih papi su podrijetlom Židovi, kao što je nedavni Ivan Pavao II rođen od židovske majke (Katz) i prihvaćen je kao Židov od ortodoksnih Židova. Ja sam odgojena Katolički i sjećam se židovskih biskupa kao što je nedavni Fulton. J. Sheen (varijacija «sheeny») i ostalih visoko rangiranih Katolčkih svećenika- gledajući unazad mogu identificirati Židova i zapamtiti ih vidljivo. Kroz katolički sakrament ispovijedi, Katolčko svećenstvo je imalo svakoga, naviše ne-židovske vođe i plemenitost preko bačve. Znali su njihove najveće i najdublje tajne.

Katolička Crkva je zaklon Kršćanstva. Od protestantskih reformacija, Židovi su zadobili kontrolu i za te sekte. Svjetski Koncil Crkava je još jedan primer.

Židovi su imali beskrajan bazen psihičke energije od kojeg upijaju. Židovi su se nazvali kao «Izabranici Božji», zvijezda karaktera u Kršćanstvu, Nazarećanin je židov (i moćna misaona forma), Djevica Marija i njen muž Josip su Židovi, 12 apostola Nazarećanina (13. čini koven- ponovno ukradeno od Drevnih Paganskih religija)- svi Židovi. U dodatku, svi likovi iz Starog i Novog Zavjeta su ukradeni od ne-židovskih likova i zamijenjeni su u «Izabrane» Židove.

Tako prosječan kršćanski ne-židov, ne znajući tajni rad Židova i okultnog, daje više i više psihičke energije kroz posvetu i molitvu u Židovski energetski vrtlog i ljudi se pitaju kako manjina ima većinu svjetskog dobra i moći. Ne-židovi, najviše Kršćani su bili pod jako moćnom čini stoljećima.

Odvojili su nas od naših Bogova, naše tradicije i našeg duhovnog i religioznog nasljeđa kroz masovno ubijanje, mijenjajući našu povijest za ništa drugo nego laž i strah od nepoznatog jer je svo ne-židovsko znanje uklonjeno iz cirkulacije.

Njihovo anđeosko smeće- većina ima ime sa klasičnim sedam slova, Gabriel, Rafael, itd. Tih sedam predstavlja sedam čakri  i korišteni su da vežu ne-židovske Bogove i da naprave robove od njih koristeći «Goetiu». Goetske crne knjige ili «grimoari» svi potječu od Židova, kao što je «Ključ Solomonov», i «Sveta Magija Abramelina Maga» i mnoge druge, (oni se lako mogu naći online, kucajući njihov naslov u pretraživaču) svi originalno napisani na Hebrejskom jer većina ne-židova ne zna čitati Hebrejski. Svi koriste hebrejska slova i pjev i usmjeravaju intenzivnu blasfemiju protiv ne-židovskih Bogova koji su pretvoreni u đavle, demone i mračne monstrume da bi ih se degradiralo. Ne-židovski Bogovi nisu više vezani i neki od tih spokojnih proročanstava su pogrešni kao što je «Azazel je vezan do kraja vremena». Uvjeravam vas da je on sada potpuno slobodan.

Kršćanstvo se kreće u koracima. Zato jer je izmišljotina, duhovno je nestabilno. Neki Kršćani su vremenom upali u taj vrtlog energije i dobili su rezultate. Grupna molitva i slično guraju psihičku energiju. Zaluđenim Kršćanima je rečeno da «imaju vjere». Imati vjere je potrebno za bilo koju čin ili usmjerenost uma za uspjeh u radu. U Kršćanstvu, gađa se i većinom promaši. Nekolicina i pogodci daleko između drže zaluđene vjernim, ne znajući ovo nije nikakvo «čudo» nego samo moć uma. Zadnji smjer je ateizam. Ateist ne vjeruje u ništa i izostavlja bilo što «natprirodno» ili okultno. On/ona je kao sjedeća patka koja samo čeka da bude manipulirana od onih koji posjeduju okultno znanje i moć.

 

Više:

Poreklo imena «Satan»

Svuda prisutan Nazarećanin

home