"[Satanizam je] izvorna religija čovečanstva"
-Satana

Joy Of Satan Sveštenstovo obavezano je očuvanju Istinitog Satanizma. Gledamo na Pravog Stvoritelja religije danas znane kao “Satanizam” a Stvorioc je Satana, lično. Predugo su neprijatelji i autsajderi slobodno definisali Satanu i Satanizam prema svojim planovima. Satana praktično nikada nije mogao da govori za sebe i otkrije ko je i šta je zapravo. Satana je pravo biće. Delovao je sa mnogima tokom poslednjih nekoliko hiljada godina i ostavio nam je doktrine Al Jilwah, Qu’ret Al Yezid i druge spise. On je pravi Rogati Bog.

Satana se ni u kom smislu ne uklapa u Judeo/Hrišćanske ili Muslimanske opise koji su ga lažno opisivali toliko dugo, niti odgovara naslikanom Anton LaVey-ovom liku ‘Satanističke Biblije’’. Kako bi uistinu spoznali Satanu, morate mu se obratiti lično, bez predrasuda i očekivanja. Otkrićete kako se ne uklapa u idejnu veru ‘’zla’’ što ga budalasto i ne promišljeno prati vekovima.

Na žalost, tragajući za odgovorima od vanjskih izvora bila je večita tema u Satanizmu jer toliko mnogo znanja je sistematično uništeno i uklonjeno  od strane Hrišćanske Crkve. Hrišćanska Crkva izmislila je čitavu lažnu istoriju prema svojim planovima, kako bi sprečili duhovno znanje u korist ’’odabrane’’ manjine na štetu čovečanstva.

Neki od izvora na web sajtu su zastareli u svetlu novog znanja. Satanizam je znanje i Ja sam beskrajno uključen u dalja istraživanja i studije kako bi otkrio drevno znanje koje je potisnuto. Činim sve u svojoj moći da ažuriram ovaj sajt kad god mi to vreme dopušta.

Sveštenstvo Joy Of Satana ne priznaje Judaizam, Hrišćanstvo ili Islam kao legitimne religije. Ovo su zapravo programi koji zamenjuju duhovno znanje sa lažima i korupcijom, dok iznudjuju milijarde i milijarde dolara, i duševnu energiju, zajedno sa eksploatacijom ljudskog očaja i patnje kako bi zadržali neopisivo bogatstvo i duhovno znanje u rukama ‘’odabrane’’ manjine. Judeizam i Hrišćanstvo su izuzetno nove religije, iako pokušavaju da tvrde suprotno, sa najnovijom velikom ‘’religijom’’ Islamom, koji se pojavljuje tek u sedmom-osmom veku.

Nalazimo da njihovi programi imaju za osnovu ukradena, iskvarena učenja starijih religija i nemaju ništa svoje. Zauzimamo isti stav što se tiče ‘’Wicce’’ i ‘’Neo-Paganizma’’. Obe ove novo-stvorene vere (obe se pojavljuju u 20tom veku) su iskvarene verzije prvobitnih religija, što se povinuje Judeo/Hrišćanskom planu o vladanju svetom kroz odstranjivanje prave duhovnosti.

Naš cilj je da prosvetlimo ljude istini iI iznesemo sve laži koje ove nove takozvane ‘’religije’’ su stvorile što se tiče Satane, Satanizma i Satanista.

Ne prihvatamo ili priznajemo grupe koje karakterišu Satanu ili Satanizam Judeo/Hrišćanskim konceptima, ili onih, koji poput skorijih članova LaVejeve Crkve Satane ne prihvataju Satanu kao pravo biće.

Informacije na ovom sajtu jesu rezultati mnogih istraživanja i ličnih kontakata sa mnogim učenicima, sa Satanom i njegovim Demonima koji su nas navodili i davali nam instrukcije koje se tiču istinitog porekla pravog Satanizma. Ohrabrujemo te da čitaš i učiš slobodno otvorenog uma. Jedino kada tvoj um jeste potpuno slobodan i deprogramiran, može pravo prosvetljenje i učenje da se doživi.

Izjava PrvoSvećenika Salem Burkea u vezi «Crkve Sotone» (CoS)

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457