Pomoć od Demona

 

Kada je pojedinac novi posvećenik u Sotonizmu, Demoni će obično ponuditi svoju pomoć. Cilj Sotonizma je napredak ljudske duše i korištenje darova Sotone: znanje i mudrost da kontroliramo i utječemo na svoje živote. Sve kategorije ispod su područja gdje čovjek može pomoći sebi kada se steče dovoljno znanja i osobne moći. (Vidi Meditacije Moći).

Demoni su uvijek slobodni za duhovno vodjstvo.

 

ALKOHOL/DROGA OVISNICI:
Buer


ŽIVOTINJE:
Životinje i djeca su svetinja Sotoni i njegovim Demonima.
Životinjama se uvijek treba dati propisna njega i poštovanje. (O Familijarima)
Caim (Za komunikaciju)
Hagenti (aka Bastet) (Mačke)
Nebiros
Volac (Zmije)

 

 


ASTRALNA PROJEKCIJA/PUTOVANJA (Pomažu):
O Astralnoj Projekciji
Asmodeus
Sargatanas
Baal(Beelzebub)
Balam
Bathin (aka Nephthys) (Vodi te gdje želiš ići)
Gaap

 


ODGOVARA NA PITANJA:
Astaroth
Asmodeus
Aini
Gusion
Marchosias
Orobas
Ose
Phoenix
Purson
Vassago

 


POSAO/POMOĆ NA POSLU
Belial (Unapređenja)
Lilith (Pomoć za Žene) *Lilith se pojavljuje kome želi i ona se ne priziva.
Eligor (aka Abigor) (Poslovni i financijski uspjesi)
Gusion (Unapređenja)
Paimon (Unapređenja)
Volac (Pronalazi pojedincu dobar posao)
Vapula (Pomaže u manualnim profesijama)

 KARIZMA, DOSJETLJIVOST, HUMOR:
Aini
Balam
Foras
Ipos (aka Anubis)
Zagan (aka Dagon)

 


ASTRALNI VID:
Astaroth
Asmodeus

 


SUDSKI PROCESI:
Eligor (aka Abigor)

 


ODLUKE (Pomaže u odlučivanju teških odluka)
Baal (Beelzebub)
Botis
Bune

 

 

DIVINACIJA (Uči):

 


PRORIČU BUDUĆNOST:
Astaroth
Eligor (aka Abigor)
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Flauros
Gusion
Ipos (aka Anubis)
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual

 


PRIJATELJSTVO (Pomirivanje, ostvarivanje)
Astaroth (Donosi od onih koji imaju moć)
Amon
Barbatos
Botis
Gusion
Ipos (aka Anubis)
Volac

 


ČUVARI VAŽNIH STVARI
Asmodeus

 


ZDRAVLJE/IZLJEČIVANJE
Buer
Marbas
Valefor

 

HERBALIZAM
O Biljkama

Bathin (aka Nephthys)
Bifrons
Decarabia
Foras
Morax (za magiju)
StomasČAST/STATUS/PROMOCIJE

Astaroth
Belial
Baal Berith
Forneus
Gusion
Orobas
PaimonINTELEKT/MUDROST/ZNANJE
Astaroth
Aini
Baal (Beelzebub)
Balam
Bim
Crocell
Glasya-Labolas
Hagenti (aka Bastet)
Marbas
Vapula
Zagan (aka Dagon)LEGALNI PROBLEMI/SUDSKI PROSECI:
Eligor (aka Abigor)LJUBAV
Sargatanas (Daje vještinu vođenja ljubavi)
Asmodeus (Raskida ljubavne veze/brakove)
Amon
Beleth (Radi dobro u donošenju ljubavi ženi)
Dantalian
Eligor (aka Abigor)
Furfur
Gaap (Uzrokuje ljubav i mržnju)
Gomory (Donosi ljubav muškarcu)
Lerajie (Raskida ljubavne veze/brakove, miče konkurenciju)
Raum (Podržava ljubav i strast)
Saleos (Potiče vjernost)
Sytry
Vual
Zepar

 


VOJSKA
Eligor (aka Abigor)
Abaddon
Agaliarept
Cimeries (Patron)
Mulciber
Sabnack (Štiti vojnike i njihve tabore)
Vepar (Marinci)NOVAC
Meditacija na novac
Lucifuge Rofocal
Andromalius (Pronalazi ga)
Amy (Pokazuje put do slave i dobra)
Belphagor
Bune
Mammon
Raum (Krade ga)GLAZBENICI
Amdusias
AzazelNEKROMANTIJA (Rad sa mrtvima)
O Nekromantiji
Bifrons
Bune
Gamygen (Daje izvješće o onima koji su u Paklu)
Murmur
NebirosSRETNI BROJEVI (Daje ih)
VolacPROŠLOST, SADAŠNJOST (Raspoznaje):
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Botis
Flauros
Gaap
Glasya-Labolas
Gomory
Gusion
Ipos (aka Anubis)
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual

 


POEZIJA
Phoenix


POLICIJA (Pomaže u problemima)
Abigor aka EligorČAROBNJACI/MAGOVI (Pomažu u magiji)
O Magiji
Agares (Uništava duše poslane od neprijatelja)
Bifrons (Radi sa mrtvima da pomognu u magiji)
Flauros (Štiti od duša poslanih od neprijatelja)
Gaap (Uči kako posvetiti stvari)
Malphas
Morax (Uči magijsku upotrebu kamenja i biljaka)
Orobas (Štiti od duša poslanih od neprijatelja)
Seere
Valefor (Pomaže u magijskom izlječenju)
Vine (Odličan u mnogim područjima za maga/čarobnjaka)
Volac (Daje zmije)KAMENJA (Magijska upotreba, karakteristike i moći):
Bathin (aka Nephthys)
Bifrons
Foras
Morax
Nebiros
Stomas

 

 

ZA STUDENTE: LISTA PREDMETA

 SNAGA/HRABROST
Botis
Cimeries
Ipos (aka Anubis)
Marchosias (Pomaže u borbama)

 ŽENSKA PRAVA/TEME
Lilith (Pomoć za Žene) **Lilith se pojavljuje kome želi i ona se ne priziva.
Marchosias
Morax

 


PISANJE
Phoenix

 

 

BOGOVI   A - B
BOGOVI   C - F
BOGOVI   G - M
BOGOVI   N - R
BOGOVI   S - Z
VISOKO RANKIRANI DEMONI I OKRUNJENI PRINČEVI PAKLA

 

© Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home