Niži Redovi Demona

 

Mnogi su videli i čak međusobno delovali sa nižim Demonima. Ovo su Demoni sa sjajnim crvenim očima, gumenastim krilima, neki čak imaju i krzno. Kada se pogledaju iz bliza, mnogi od ovih Demona imaju prelepe oči, poput sjajnih rubina, duboke i bogate bojama. Poreklom su sa drugih planeta, ali mnogi žive sa Ocem Satanom i ostalim Demonima.

 

Niži Demoni su zažtitnici, kao što je Sumerski Demon, Pazuzu koji je zaštitnik dece i žena pri porodu. Pazuzu je dobio lošu reputaciju 1973 u filmu ’’Egzorcista’’ koji je napisan od strane katolika ’’ William Peter Blatty’’. Ovo je bila katolička osveta za film iz 1968 ’’Rozmarina Beba’’ koji je prikazao Satanu na pozitivan način. ’’Egzorcista’’ je uplašio mnoge i udaljio ih od Satane i nabacio verovanje u demonsko ’’opsedanje’’. PONOVO, strah se koristio kao moćno oružje kako bi ljudima uskratili znanje i duhovno ih porobili. Za razliku od Hrišćanskog ’’Boga’’ i njegove vrste, Satana i Demoni ne koriste prinudu, niti se nameću ikome.

Pazuzu

Satana poštuje slobodnu volju i ljudi njemu dolaze svesno, ne kroz strah ili prinudno. Mnogi od nas invocirali su Demone (dopustili im udju u naše telo) i dozvolili im da govore kroz nas; nikada se ništa loše nije nikome desilo. Anđeoska bića s druge strane jesu čuvena po ovakvim  stvarima i naravno, kao i za sve drugo, krivica je pala na Satanu.

 

Bes je još jedan primer nižeg Demona. Demoni ove rase jesu oni što imaju prelepe oči poput rubina. Ovi Demoni su zaštitnici, pokrovitelji muzike, plesa, lečenja i čuvari su. U Drevnom Egiptu, patuljci (ovi niži Demoni) bili su obožavani i izuzetno poštovani. Ovi Demoni jesu niski, oko pola metra, metar.

 

 

 

 

Bes

 

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457