Satanistički Rituali

 

Standardni Ritual

Ritual Zahvalnosti

Posvećivanje i Jačanje Ritualnih Alata

Ritual Uništenja

Terajući Ritual

Ritual Proklinjanja hrišćanske crkve i kvarnog nazarećanina

Istina o "Shemhamphorash"

 

© Copyright 2002,2003, 2004, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Home