Runska Kabala

Korišćenje Runa

Izgovaranje i Vibrirajne Runa - engleski

Rune

Korišćenje Satanističke Brojanice


Nema veće blasfemije za Katoličku/Hrišćansku Crkvu i njihovog lažnog 'boga' i kompanije, nego ona što je u vezi Runa.

Govoreći iz iskustva praktične magije, nema one sile koja je efektivnija nego što su vibrirajuće reči i slogovi moći koji dovode manifestaciju u materijalni svet.
Korišćena sa afirmacijom i vizuelizacijom, ovo je najefektivnija forma magije.

"U Početku beše reč" - Tot

sungodbar

© Copyright 2006, 2007, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home