Istina o Tako-zvanoj "Pobijenoj Deci,"
Vitezovi Templari
i
Upotreba Telesnih Tečnosti u Magijskoj Praksi

 

Svako ko je proučavao Drevnu Sumersku/Mesopotamijsku Mitologiju zna kako su te legende postale iskrivljene kada su završile kao osnova za Judeo/Hrišćansku Bibliju. Veći deo prakse Vitezova Templara je takođe izvrnuto u bizarne priče u nameri da se osude i pobiju članovi Reda zbog jeresi, zajedno sa mnogima u tim danima.

Vitezovi Templari su nastali 1119 sa ciljem da "štite hodočasnike" tokom njihovih putovanja u i iz Svete Zemlje. Postoji dosta neslaganja u vezi sa ovim pojmom jer je postojalo samo devet vitezova sa kojima se počelo, a znalo se, imali su posebne instrukcije za kopanje pod Hramom Solomonovim. To je postao njihov najvažniji centar u Jerusalimu na mestu koje je sada okupirano "Kupolom na Steni."
Tokom nekoliko decenija rada na iskopavanju, broj Templara se povećao na nekoliko hiljada i naširoko su putovali. Kroz ovo, oni su bili inicirani u razna ezoterijska učenja, verovanja i prakse koja su preživela van Evrope i kontrole Hrišćanske Crkve.

Red je brojeći prvo devet članova porastao brojeći nekoliko hiljada članova, a tokom kratkog vremenskog perioda zbog određenih stipulacija, postali su veoma imućni i uticajni, imajući veliki broj poseda i banaka u Evropi i dalje.

Šta su prvi članovi otkrili ispod Kupole na Steni je izloženo mnogim spekulacijama. Većina naučnika se slaže da su Templari iskopali mnoga drevna dokumenta koja otkrivaju Nazarećanina kao fiktivnog lika. Ostali izveštaji i istorisjki dokazi ukazuju na dalja otkrića iskopavanja koja otkrivaju da je Judeo/Hrišćanski ˝Bog¨ pravi ˝Đavo˝ i taj ˝Bog˝ i ˝Đavo˝su zamenjeni.

Istorijski sledeći ovaj događaj, grimoari i tako-zvane ˝crne knjige˝ se pojavljuju u nepismenoj Evropi. Kroz moje opsežno proučavanje i pretraživanje o Vitezovima Templarima i istoriji tog perioda, došao sam do zaključka da su radnici na iskopavanju otkrili dokumenta koja sadrže uputstva za zlostavljanje duhova. Više je nego očigledno da je Katolička Crkva načinila veliku korist od ovih, iskorištavajući Demone u podizanju obilja kitnjastih Gotičkih (Goetik) katedrala i ostalih građevina koje prkose racionalnom objašnjenju, dajući široko rasprostranjeno neznanje i nepismenost tog doba.

Red je ubrzo stekao ogromno bogatstvo. Mnogi naučnici su povezivali njihov napredak sa njihovim obožavanjem pozlaćene Glave Bafometa. Verovalo se da Idol ima moć za stvaranje bogatstva, čineći da drveće raste i da zemlja postane ploda. Optuženi su da su mazali glavu sa ˝lojem pobijene dece.˝ TO NIJE BIO LOJ POBIJENE DECE KAO ŠTO JE CRKVA IZOPAČILA I IZVRNULA INFORMACIJU. TAJ ˝LOJ UBIJENE DECE˝ JESTE SEME. U Judeo/Hrišćanskoj Bibliji, kada čovek ˝izbaci svoje seme,˝ optužen je za ubistvo [potencijalne] dece (GEN 38: 9-10).

Seme, vaginalni sekret, pljuvačka, krv, i ostale telesne tečnosti su se tradicinalno koristile u drevnim religijskim ritualima kao standardna procedura. Te tečnosti sadrže životnu silu i kada je koristi dobro naučen praktičar ili sveštenici, energija se može usmeriti i primeniti za dovršenje posebnih ciljeva u materijalnom svetu.

Jedina namera Katoličke Crkve jeste da ukloni svo znanje Drevnih Bogova i religije starije od Judeo/Hrišćanstva. Stvorena je izmišljena prošlost i u nameri da se to osigura, svako ko je posedovao znanje o istini je etiketiran kao ˝jeretik˝ i osuđivan na mučenje i smrt.

Objašnjenja drevnih religijskih rituala su izokrenuta i iskrivljena od strane Katoličkog Sveštenstva kako bi opravdali masovno ubijanje i stvorili atmosferu terora koja je toliko potrebna za kontrolisanje populacije. Hrišćanska Crkva je izokrenula drevnu religijsku upotrebu telesnih tečnosti u ˝ubijanje dece u ime Satane.˝ Ovo je laž i isto kao i mnoge druge laži, zaživele su na svome, donoseći osude, ubistva i klevete nad Satanistima i Paganima. Zbog toga što je drevno znanje bilo uklonjeno, izobličeno i izvrnuto, crkva je slobodno diktirala neukom narodu šta je u stvari Satanizam.

Kroz vekove ovo je navodilo određene ljude koji nisu više mogli da tolerišu bolesnu anti-životnu Hrišćansku religiju da primene kulturni koncept ˝zla˝ na Satanu i uvrste u okultne zločine, verujući da je to od Satane. Crkva je kroz vekove načinila sebi korist od ovih izveštaja da unapredne svoj program laži.

Vođe Vitezova Templara jesu obožavale Bafomet i odricali se Nazarećanina. U svoj verovatnoći su kroz dalekosežna putovanja na Dalekom Istoku, najverovatnije naučili istinu kroz interakciju sa Jezidima i ostalim narodima koji su se držali drevnih načina. Magijsku praksu koja uključuje i redovnu upotrebu telesnih tečnosti i upotrebu semena za mazanje glave, Templari su stekli iz istočnjačkih izvora sexualne magije i tantričkog obožavanja. Hrišćanstvo nije još uznemirilo ta mesta da ukloni znanje i zameni ga lažima.

Još jedna oblast odakle ove priče kasnije potiču i koje su zaživele na svom jesu neki stari grimoari. Ovi spisi bi upućivali maga da ˝žrtvuje dete.˝ ˝Dete˝ je mlado jare, NE ljudsko biće! Ti grimoari NISU od Satane. Oni su orudja koja su korištena za eksploataciju Originalnih Bogova koji su izgubili bitku u ratu i kojima su oduzete moći. Rat izmedju naprednih civilizacija je duhovan i obuhvata i dušu.

Optužbe protiv 231 viteza protežu se od bogohuljenja i obožavanja Đavola do sodomije i ostalih tako-zvanih ˝grehova.˝ Zbog obilja i moći koje je zadržao red, postali su pretnja Katoličkoj Crkvi. Francuski Kralj Filip IV dugovao je Templarima znatnu sumu novca i bio je pred finansijskim krahom. On je skovao zaveru sa papom da uhapse Velemajstora Žak De Mole-a i mnoge druge članove Reda. Značajan broj članova je pobegao i nastanilo se na piratskim brodovima ili ostao kao begunci. Njihova podzemna organizacija bratske pomoći u održavanju članova Reda živim i skrivenim od Inkvizicije je prerasla u ˝Slobodno Zidarstvo.˝¹
Oboje Hrišćanska crkva i Filip IV su bili u mogućnosti da konfiskuju imanje i posede Templara postupajući hapšenjem i ubijanjem kroz Inkviziciju i raspuštanjem preostalih članova reda. Velemajstor Žak De Mole, goreći na lomači, prokleo je Katoličkog Papu i Filipa IV, da će obojica umreti kroz godinu dana, tako je i bilo.

___________________________________________________________________

¹Rodjeni u Krvi: Izgubljene Tajne Masonerije
od John J. Robinson-a.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home