Koveni

 

Svrha kovena jeste da je snaga u brojevima. Udružene duhovne moći članova mogu da postignu mnogo više nego kada osoba radi sama. Koven donosi društvo, međusobno zadovoljstvo praktikovanja, prijateljstvo, i poput druge porodice je. Magijske operacije izvođene od grupe će često uspeti izvanredno, dok pojedinačni rad može postići samo solidan uspeh. Svi koveni Radosti Satane jesu u svrhu duhovnog ratovanja. Svaki koven radi direktno sa Demonom Patronom koji vodi i daje isntrukcije kovenu koje su želje od Satane. Koven je za rad u potpunoj tajnosti.

Reč ’’koven’’ je izvedena iz Latinske reči ’’conventus’’ što znači ’’okupljanje’’ ili ’’sabor’’ radi sazivanja skupa. Ima isti koren kao engleske reči "convention" (’’konvencija’’) i "covenant" (’’zavetovanje’’).

Koven postaje entitet. Što su magijski moćniji članovi, to je moćniji koven. Vremenom, sa snažnim odnosom i dubokom vezom između svih članova, koven razvija moćni vorteks energije, iz kojeg pojedinačni članovi mogu da upijaju energiju kao dodatak sopstvenoj moći, poput banke energije. Ovo je jedino moguće sa redovnim okupljanjima i ritualima gde svi članovi praktikuju i vežbaju svoje moći kao celina.

Struktura i potrebe kovena:

 

Šta je potrebno za slavlje kovena:

Jedan ili više malih bubnjeva poput bongo bubnjeva koji se mogu koristiti da grupi daju ritam. Muzički instrumenti po izboru za Satanistički koven jesu:

Daire, rekorderi, Panova frula, flaute, čangrtaljke. Ovo je za ritmičko plesanje u krugu koji se koristi za dizanje moći grupe kao celine. Za plesanje koje se odvija nakon rituala, mogu se koristiti gore navedeni instrumenti, ili muzika po izboru se može puštati putem glasnih zvučnika- metal ili neki drugi živi ritmovi su u redu.

Prikladan Oltar i Oltarsko oruđe je potrebno. Ovo može da bude od Visokog Sveštenika ili mogu biti posebni za koven. Grupni pehar će biti potreban i ili vino ili neko drugo piće koje će se koristiti. (Čitava grupa piće iz pehara tokom rituala).

home