Meditacije i Grupni Radovi za Moć

 

Ove meditacije su za jednu ili više osoba koje rade zajedno kao u kovenu. Svrha vežbi je da uspostave jaku i moćnu sponu među članovima i za koven kao celinu. Znanje o tome kako raditi sa energijama je suštinsko za svakog individualnog člana jer je grupa toliko jaka koliko je jaka njena najslabija karika.

 

home