Ceremonija Inicijacije za Sotonistički Koven

 

Ritual inicijacije se mora izvesti sa svakim novim članom. Novi članovi moraju biti pažljivo odabrani, jer moraju biti istomišljenici i mentalnog seta kao i ostali članovi kovena, i imati najprije na umu najbolje interese svih u grupi pre svojih. Inicijacija je vezanje za koven; kao ono u obitelji i kao sklapanje saveza/posvećenja, trajno je. Kandidatovi interesi i ciljevi moraju biti u harmoniji s kovenom i iznad svega, trebaju biti potpuno i kompletno posvećeni Luciferu. Bilo koji i svi kandidati MORAJU već imati sklopljen savez sa Luciferom, pre nego što mogu da budu inicijati kovena. Demon zaštitnik kovena će dati zeleno svijetlo za primanje određene osobe u koven. Bez dopuštenja demona zaštitnika kovena osoba ne smije biti primljena.

Inicijacijski ritual je ceremonija. Ritualu treba pridružiti crnu misu ili neki posebni ritual. Većina inicijacija se odvija u vrijeme sabata. Svaki koven ima svoju varijaciju inicijacije, ali evo standardnih vodilja:

Ako kandidat zna svog demona zaštitnika, treba ga prizvati i pozvati da se pridruži ritualu. Kandidat čita slijedeće naglas, napisano na papiru ili pergamentu, zaklinjući se. Nakon toga, potpisuje svoje ime krvlju ispred grupe. Papir se tada pali u posudi kao ponuda Luciferu.

Ja_________________ (napiši svoje celo ime), ispred
svemoćnog boga Lucifera/Sotone,
ispred_______________ (ime Demona Zaštitnika kovena),
ispred _______________________ (ime svog Demona Zaštitnika; ako se zna).
U prisustvu svih ovdje okupljenih, svojom slobodnom voljom,
ja se svečano zaklinjem da ću zauvijek čuvati tajnu koju je ovaj koven
povjerio samo mojim ušima.
Obećajem da ću raditi na napretku Sotonizma na svaki način koji meni bude moguć.
Shvaćam da sam Luciferov ratnik i zemaljski član Vojske Pakla,
a da je ovaj koven moja jedinica.
Obećajem da ću upotrijebiti moje moći i energiju s članovima kovena za
uništenje odabranih neprijatelja Sotone.
Obećajem da ću upotrijebiti moje moći i energije kao grupni napor za bilo kojeg
člana kovena koji treba pomoć, znajući da će isto biti učinjeno za mene,
ako je to potrebno.
Za sve ovo, kunem se svojim životom, sada i nadalje, i neka se sve te moći koje
posjedujem okrenu protiv mene, ako izdam ovo najsvećanije obećanje.
Gospode Lucifere, svi Demoni i Moći Pakla, smatrajte me vrijednim.
Ave Satanas.

____________________
(potpiši svoje ime krvlju)

 

Papir/ pergament se tada spali u zdjeli kao ponuda i misa je gotova. Poslije toga, slijedi objedovanje i slavljenje.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 001-216-457

home