Izjava PrvoSvećenika Salem Burkea
u vezi «Crkve Sotone» (CoS)

 

U vezi Crkve Sotone (Church of Satan):

Svrha ovog pisma je da se razjasni točno što je Joy of Satan Svečeništvo u usporedbi sa Crkvom Sotone kao odgovor na nekoliko pitanja.

Joy of Satan Svečeništvo se ne može usporediti sa Crkvom Sotone. Joy of Satan Svečeništvo nema ništa zajedničko sa nijednom granom Crkve Sotone. I Joy of Satan nije «teistički», «tradicionalni», ili bilo koji drugi «tip» Sotonističke organizacije. Mi smo Sotonisti. I mi smo također sposobni magovi.

Pošto je magija kulturalna, tip magije koji mi prakticiramo TREBA definiciju jer se magija prakticira različito od kulture do kulture. Imamo vudu magiju gdje praktikanti imaju više Bogova koji ima daju Moći tako što «opsjednu» njihovo fizičko tijelo. Imamo vikane koji dobijaju moć jedan od drugoga, i od prirodnog svijeta oko njih da bi podigli «moć»; i koji imaju svoje određene metode magije kletve koristeći «eksplozivni štap». Da nastavimo, imamo «ceremonijalne magove» koji koriste goetiju, enohijanske pozive, i geometrijske formule i također anđeoska imena da rade svoju magiju. I onda ima onih rijetkih pojedinačnih praktikanata koji koriste radijacijske kutije, i tehnologiju da bi podigli svoju moć i promijenili realnost, naprimjer Charles W. Cosimano. Tako da se vudu zove «vudu magija», vika se zove «vještičarstvo», hermetički redovi se nazivaju «ceremonijalnim magovima», i tehno-magovi se nazivaju «tehno-magovi» ili «psioni».

Iako Joy of Satan Svečeništvo «radi što radi», naše magijske metode su izrod obreda i formula iz raznih kultura. Naša «kultura» magije je tada magija Sjedinjenih Američkih Država, kultura građana od drugih kultura kao što je naš jezik proizlazi iz mnogih jezika. Iako Sjedinjene Američke Države NEMAJU sistem čarobnjaštva, nego radije sistem «obožavanja» «Boga» za kojeg nitko nije čuo (osim Hebreja) – ima taj «Hebrejki Bog» koji se štuje i ništa više. Rimska Katolička Crkva je otpor toj Hebrejskoj doktrini, a protestantske Kršćanske Crkve su otpor papinstvu Rimske Katoličke Crkve. A sve tri religije drže istog «Boga», i smatraju sebe «dobrim» djelom Sjedinjenih Američkih Država. Od većine, sve ostale prakse i idoli, i forme bilo kakvog čarobnjaštva se osuđuju kao «zli» i «Sotonistički».

Tada vrlo jednostavno, mi smo po tom standardu, Sotonistički. Kompletno, i jedino.

Mi opštimo sa «Sotonom» i «Demonima» spiritualno. Tako da, naša magijska klasifikacija je Spiritualni Sotonizam. Pored naše magijske klasifikacije, mi smo Sotonisti.

Jednostavno.

Bez kosti oko toga.

Mi se ne natječemo sa ostalim organizacijama, i mišljenja nas ne zanimaju. Kako smo postali je neuko pitanje jer je činjenica da: mi jesmo. I nastavit ćemo biti i raditi svoj posao.

Sotonistički.

Jer smo Sotonisti.

Mi nemamo vezu sa bilo kojom drugom grupom, «Sotonističkom» ili ne. Mi nismo «demonolateri», mi nismo «štovatelji Đavla», i mi nismo «oni-koji-žele-biti». Joy of Satan Svečeništvo JE – organizacija. Sotonista.

Sa iskrenošću,

Salem Burke, PrvoSvećenik Joy of Satan Svečeništva.

home