Sredstva Spiritualne Borbe 666

 

Saveti za Spiritualno Ratovanje

Skeptična Tumačenja Biblije
Link iznad ima biblijske tekstove kategorisane i odlično je sredstvo za svađu sa hrišćanima.

Luciferijanski Front Oslobođenja
Gornji sajt ima odlične izvore za gomile štetnih biblijskih tekstova a čak ima i antihrišćanske pamflete.

Mučna Pitanja za Hrišćansku Crkvu

Isus – najgori grešnik od njih svih

Dokaz da je Biblija Prevara
Kliknite na gornja 2 linka i samo copy/paste

 

Nazad na Armiju Pakla 666

 

© Copyright 2008, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

home